• OBJAVLJENO: 02.07.2013.
Sastanak predstavnika Vlade BPK Goražde sa predstavnicima privrednih društava sa lokaliteta „Pobjede"
Pokrenuti aktivnosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Ulaz u industrijsku zonu Pobjeda

O realizaciji  projekta rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u industrijskoj zoni „Pobjeda“ Goražde razgovarano je danas na sastanku koji je održao premijer BPK Goražde Emir Frašto sa predstavnicima privrednih društava sa ovog lokaliteta. Sastanku je prisustvovao i ministar za privredu Demir Imamović te načelnik Sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Ismet Omeragić.

Vlada BPK Goražde vezana je za realizaciju ovog projekta ugovorom koji je sklopljen sa Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save Sarajevo, koja je na račun Vlade, kao pomoć u realizaciji,  doznačila sredstva  u iznosu od 400.000 KM.

Naime, kako se po ugovoru približava rok za njegovu realizaciju, cilj današnjeg sastanka bio je vezan za aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi ovaj projekat bio okončan u skladu sa potpisanim ugovorom.  Učesnici današnjeg sastanka donijeli su zaključak da se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama formira komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku opreme za navedena postrojenja po ovom projektu te da se u roku od 10 dana kompletira tenderska dokumentacija za provođenje postupka javnih nabavki.

Nakon toga, dogovoreno je da se organizuje ponovni sastanak na kojem će se analizirati doneseni zaključci i obaveze koje iz njih proizilaze.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.