• OBJAVLJENO: 31.07.2013.
Press konferencija ministra za boračka pitanja
Značajno poboljšanje prava boračke populacije primjenom novog zakona

Copy of IMG_3500

Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, koji je usvojen na posljednjem skupštinskom zasjedanju, donio je kvalitativno poboljšanje obima i stepena u izvršenju prava boraca i u svakom slučaju veliki je napredak u poboljšanju statusa i standarda pripadnika boračke populacije.

Ovo je na današnjoj press konferenciji kazao ministar za boračka pitanja Zijad Briga, te istaknuo da je u pripremi i donošenju ovog zakona resorno ministarstvo imalo punu podršku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zakon je donio efikasnija rješenja u realizaciji dopunskih prava, te precizno definisao obim budžetskih sredstava koja će biti planirana za njegovo izvršenje i provođenje, koja iznose pet posto od ukupno realizovanog budžeta iz prethodne godine.

“Ako uzmemo poređenje izvršenja budžeta u budžetskoj 2012.godini koje je bilo negdje na nivou 34 miliona KM, lahko je izračunati da bi budžet Ministarstva iznosio negdje oko 1.600.000 KM,  što je u odnosu na dosadašnji stepen izvršenja budžeta negdje za 50 posto više od najvišeg izvršenja budžeta u prethodnoj godini- nagasio je ministar Briga.

Značajna novina definisana u novom Zakonu o dopunskim pravima boraca odnosi se na borce koji su navršili 65 godina starosti a koji nisu mogli dobiti posao niti imaju neka primanja od države.

“ To je generacija koja je iznijela teret rata i izašla sa prosjekom od 50 godina života i nije bila upotrebljiva u realnom sektoru u privredi. Ljudi i pored želje da se vrate na svoja radna mjesta zbog okolnosti koje su nastupile nisu mogli ostvariti pravo na penziju. Ovaj zakon definiše i oblast tog prava, tako da ćemo obezbijediti sredstva za jedan oblik stalne pomoći tim licima koja su bila pripadnici oružanih snaga Armije R BiH, a sad su bez ikakvih novčanih primanja” – ističe  ministar za boračka pitanja.

Zakon je donio i kvalitetnija rješenja kad su u pitanju prava boraca na jednokratnu novčanu pomoć, kao i pomoć za rješavanje stambenih pitanja. Po prvi put za dodjelu ovih sredstava moći će da apliciraju svi borci i članovi njihovih porodica bez obzira na imovinski census.

“ Oni koji su do sada aplicirali znaju da je tu postojao jedan veliki problem. Prvenstveno mislim na porodice šehida i ratne vojne invalide koji zbog određenih novčanih primanja koji su do sada prelazili propisane cenzuse, nisu mogli aplicirati za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Mi smo uvidom na terenu i radom sa udruženjima koja predstavljaju ove populacije vidjeli da postoji nažalost jedan broj porodica šehida i ratnih vojnih invalida koji nemaju ni izbliza riješeno stambeno pitanje. U tom smislu, zakonom smo predvidjeli da će svi pripadnici moći aplicirati, da  će se bodovati zavisno od primanja, a to će omogućiti da svi dođu na red da im se pomogne” – kazao je na današnjoj press konferenciji ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

Borci će pored postojećih prava imati i pravo na dodjelu prehrambenog paketa i na pomoć u obezbjeđenju orgijeva za zimu.

Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih prava, kao i sa potpunom tranparetnošću u njihovoj realizaciji, sigurno je jedan od kvalitetnijih zakona iz ove oblasti u Federaciji BiH, istaknuto je danas.

Copy of IMG_3502

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.