• OBJAVLJENO: 21.09.2013.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Od oktobra u našem kantonu počinje realizacija novog projekta ranog učenja i razvoja djece

Copy of IMG_4302

U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde uskoro počinje realizacija projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“ na koji je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uspješno apliciralo kod UNICEF-a za BiH.

Ovaj projekat, za koji je sredstva osigurala „Dubai Cares“ fondacija, realizovat će se u saradnji sa SOS Kinderdorf vrtićem, JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde i osnovnim školama s područja našeg kantona.

S tim ciljem Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport raspisalo je Javni oglas za prijem i upis djece, nastojeći da kroz ovaj projekat u predškolski sistem obrazovanja uključi svu djecu koja za to nemaju priliku.

Pravo na upis imaju djeca koja nisu upisana u neki od vrtića na području BPK Gortažde, uzrasta od četiri godine do uzrasta djece školske dobi.

– Ovaj projekat će tretirati i djecu romske nacionalnosti, a posebno će se posvetiti pažnja djeci sa posebnim potrebama. Naša intencija je da se stvore preduslovi da djeca s posebnim potrebama značajnije i u većem kapacitetu budu uključena u procese ranog učenja i razvoja – istaknuo je danas resorni ministar Dževad Adžem.

Broj djece za prijem je ograničen (vrši se prijem 500 djece) i na Javni oglas se mogu prijaviti sva  djeca koja nisu obuhvaćena predškolskim programom, a stanuju na području općina Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

U okviru projekta realizovat će se odgojno-obrazovni rad u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti. Program će se realizovati u trajanju od 6 mjeseci i trajati pet dana u sedmici po tri sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Vrijednost projekta, u okviru kojeg će biti angažovano osam odgajatelja s evidencije nezaposlenih, iznosi 60.000 KM.

– Ono što je još vrlo važno napomenuti jeste da ćemo u ovaj projekat uključiti socijalne radnike i pedagoge koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje. Znači, ovo je mogućnost i prilika onima koji nisu našli svoje zaposlenje da kroz ovaj projekat pokažu svoje kompetencije i uključe se u edukaciju – poručio je ministar Dževad Adžem i dodao da će realizacijom ovog projekta, po prvi put djeca iz ruralnih područja imati iste sadržaje i mogućnosti za rano obrazovanje kao i djeca koja borave u dječijim vrtićima.

Značajno je napomenuti i da će se u okviru ovog projekta, koji će finansijski podržati i Vlada BPK Goražde, nabaviti i novi namještaj za „Plavi cvijet“ kao i didaktička oprema za sve odgojno-obrazovne ustanove koje će učestvovati u ovom projektu.

Projekat će se realizovati u okviru 16 odgojnih grupa i to na sljedećim lokacijama:

–          Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde (Vrtić „Sunce“)
–          SOS Dječiji vrtić Goražde
–          OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

  • Matična škola Vitkovići
  • Područna škola Berič
  • Područna škola Sadba
  • Područna škola Bogušići

–          OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača

  • Matična škola Ilovača
  • Područna škola Osanica

–   OŠ „Ustikolina“ Ustikolina

  • Matična škola Ustikolina

–          OŠ „Prača“ Prača

Prijavu djece je potrebno izvršiti u najbližu predškolsku ustanovu. Ukoliko u mjestu stanovanja djeteta nema predškolske ustanove, prijavu izvršiti u najbližu osnovnu školu.

Rad sa djecom počinje 01.10.2013.godine, a upis je besplatan.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ovom prilikom poziva roditelje djece koja nisu uključena u vrtiće da prijave svoju djecu i na taj način im omoguće da zajedno sa svojim vršnjacima uživaju u učenju i igranju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.