• OBJAVLJENO: 17.10.2013.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Dogovorena posjeta Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

bg odbor 1

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto učestvovao je na Devetoj međunarodnoj konferenciji o pomirenju, toleranciji i ljudskoj bezbjednosti na Balkanu, koja je u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) 11. i 12. oktobra 2013.godine održana u Beogradu.

U okviru glavne teme “Balkan u 21. vijeku – putevi izgradnje mira i stabilnosti na Balkanu”, na konferenciji su razmatrana pitanja mira, razvoja, međunacionalnih, međuvjerskih odnosa, kao i pitanja regionalnog i međunarodnog integrisanja.

Posebna pažnja bila je posvećena postkriznim izazovima, strategiji i procesu proširenja Evropske unije i njenom uticaju na Balkan. Pažnja je bila posvećena i ekonomskoj, kulturnoj i naučnoj saradnji zemalja Balkana.

Na ECPD međunarodnoj Konferenciji učestvovali su brojni istaknuti naučnici, diplomate, vjerski dostojanstvenici i teoretičari iz gotovo svih dijelova svijeta (Evrope, Amerike, Azije i Afrike).

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) sa sjedištem u Beogradu je međunarodna obrazovna istraživačka organizacija, koja ima za cilj da unaprijedi mir i uzajamno razumijevanje. Ove godine, ova organizacija obilježava 30 godina rada.

Predstavnici ECPD, kako je tom prilikom dogovoreno, posjetiće 24.oktobra Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a na sastanku sa kantonalnim zvaničnicima razmotriće se aspekti buduće saradnje sa ovom međunarodnom naučnom institucijom.

KONFERENCIJA "NOVI BALKAN - MIR, RAZVOJ, INTEGRACIJE"

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.