• OBJAVLJENO: 31.10.2013.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
U proceduri nacrt Budžeta BPK za 2014.godinu i prijedlog rebalansa Budžeta BPK za 2013.godinu

Copy of IMG_4905

Ministarstvo za finansije BPK Goražde završilo je aktivnosti na izmjeni i dopuni Budžeta BPK za 2013.godinu. Rebalans budžeta proslijeđen je Vladi, a prema očekivanjima ministra finansija Alema Mujkovića, o njemu bi se Vlada trebala izjasniti već na slijedećoj sjednici.

– Prijedlogom Ministarstva za finansije Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu smanjen je za nekih 4.700.000 KM u odnosu na inicijalni budžet 2013.godine. Vlada će utvrditi konačan prijedlog, a zatim ga proslijediti u skupštinsku proceduru- naglašava ministar Mujković.

On ističe da su u prijedlogu koje je Ministarstvo dalo transferi, u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, jedan od zadnjih prioriteta i u tom dijelu došlo je do najvišeg smanjenja prijedloga za rebalans.

– Socijalna davanja zadržana su na istom nivou jer je to zakonska obaveza i korisnici ne trebaju da trpe smanjenja davanja koja su predviđena budžetom- kaže ministar Mujković, koji ističe da će  bez obzira na smanjenje budžeta svi segmenti moći funkcionisati.

Rebalansom Budžeta pokriće se i već stvorene obaveze, jer se očekuju i transferi sa viših nivoa vlasti. U julu mjesecu, prema riječima ministra Mujkovića, uplaćena je jedna tranša od 1.250.000 KM, a do kraja godine Vlada Federacije trebala bi ovom kantonu doznačiti preko tri miliona KM, koliko iznose grantovska sredstva za ovu godinu.

Ministarstvo za finansije predložilo je i Budžet BPK za 2014.godinu, koji okvirno iznosi 36.300.000 KM. Ovaj prijedlog razmatran je kao informacija na sjednici Vlade, ali prije nego što se utvrdi konačan nacrt Budžeta i bude upućen u dalju proceduru, Vlada će se ponovo sastati te usaglasiti potrebe pojedinih ministarstava, naglašava ministar finansija.

Ministarstvo za finansije još ne raspolaže informacijama koliko je u federalnom budžetu planirano sredstava i hoće li ih uopće biti za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

„ U okvirnom Budžetu Federacije niste u mogućnosti da vidite koliko je to sredstava predviđeno za transfere nižim nivoima vlasti, odnosno u konkretnom slučaju kantonima. Međutim, ono što znamo, dok je na snazi stand bay aranžaman ta sredstva neće prelaziti 5.000.000 KM- kaže ministar Mujković.

Mimo grantovskih sredstava, u narednoj godini sva ministarstva u Vladi BPK trebala bi angažovanije raditi na obezbjeđenju sredstava kroz projekte s viših nivoa vlasti, koji do sada nisu bili na zadovoljavajućem nivou, ocjena je kantonalnog ministra za finansije Alema Mujkovića.

Pored toga, ministar ističe da svi zajedno moramo aktivno lobirati da Bosansko-podrinjski kanton Goražde u nacrtu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda F BiH čije donošenje je u proceduri, dobije značajnija sredstva koja bi omogućila normalnije funkcionisanje ovog kantona .

Podsjećamo, predsjedavajući Skupštine BPK Goražde zakazao je u utorak, 05.novembra 2013.godine, s početkom u 11,00 sati javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, na koju su pored predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Bosansko-podrinjskog kantona i općina u njegovom sastavu pozvani predstavnici federalnog Ministarstva za finansije i Parlamenta Federacije BiH.

Copy of IMG_4911

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.