• OBJAVLJENO: 08.11.2013.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 54.redovnu sjednicu
Usvojen Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Copy of IMG_5124

Ministri su na početku sjednice razmatrali i usvojili izvještaje o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.09.2013.godine.

Kako je navedeno u izvještaju, ukupni prihodi za prvih devet mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 22.542.416 KM, što u odnosu na očekivane, planirane prihode predstavlja izvršenje od svega 76%, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne godine izvršenje na istom nivou.

Iako je ostvarenje ukupnih prihoda manje u odnosu na planirano, bitno je napomenuti da je ovaj pad prihoda isključivo rezultat pada prihoda od indirektnih poreza koji  su u odnosu na isti period prošle godine manji za 8% ili 1.506.463 KM, a na koje Vlada BPK nema nikakvog uticaja. S druge strane, gotovo svi prihodi koi su u nadležnosti kantona zabilježili su pozitivna kretanja u 2013. godini u odnosu na isti period 2012.godine. Zabilježen je tako porast prihoda od poreza na dohodak za 7%, porez na imovinu za 44% te naknada od taksi i prihoda od pružanja javnih usluga za 8%. Ovi pozitivni pomaci, ipak nisu uspjeli u potpunosti anulirati negativne efekte koje su prihodi od indirektnih poreza imali na ukupne prihode, pa je u ovom periodu ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 2.218.895 KM, stoji u izvještaju Ministarstva za finansije BPK-a Goražde.

Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po «Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta» za 2013.godinu kantonalnog Ministarstva za privredu. Prema ovom programu finansiraće se 15 projekata koji se odnose na osiguranje održivog poslovanja u niskoakumulativnim djelatnostima i starim zanatima te jedan projekt koji se odnosi na jačanje institucionalne podrške poduzetništvu i obrtu.

Nakon razmatranja, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i primljena k znanju informacija ministrice za socijalnu politiku o aktuelnoj situaciji u Domu za stara i iznemogla lica te zaduženo resorno ministarstvo da za Vladu pripremi cjelovitu informaciju o stanju u ovoj javnoj ustanovi s prijedlogom mjera za izlazak iz postojeće situacije.

Vlada je odobrila novčana sredstava za finansiranje II tranše Projekta «Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK u 2013.godini» te donijela odluku o plaćanju I privremene situacije za radove na izgradnji šalter sale u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK. Ovo ministarstvo dobilo je i saglasnost da pokrene proceduru nabavke dijela opreme za šalter salu.

U nastavku sjednice, članovi Vlade BPK razmatrali su odgovore na poslanička pitanja i inicijative te dali svoju saglasnost na tekst zajedničkog dopisa kantonalnih vlada prema Evropskoj uniji i višim nivoima vlasti u FBiH i BiH.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.