• OBJAVLJENO: 15.11.2013.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 55. redovnu sjednicu
Odobrena isplata studentskih kredita

Copy of IMG_5242

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 55.redovnoj sjednici odobrila je isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i  tekuće transfere općinama u sastavu ovog kantona.

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za period 01.01. do 30.06.2013. godine vraćen je predlagaču na doradu radi dodatnih pojašnjenja, a prihvaćen je Finansijski izvještaj JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za isti period i upućen Skupštini na razmatranje.

Vlada je na ovoj sjednici ovlastila ministra za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga izrade Studije izbora lokacija plaža i kupališta na Drini u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za potrebe prethodne vodne saglasnosti sa odabranim ponuđačem, privrednim društvom “Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu“.

Ministar za privredu dobio je takođe i ovlaštenje da zaključi Ugovor o pružanju usluga izrade Studije ekonomske opravdanosti izgradnje MHE na rijeci Kolini na području BPK sa odabranim ponuđačem, privrednim društvom „Sendo“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada je danas odobrila i projekte rekonstrukcije putnih pravaca Osanica-Ilovača-Brzača i Mravinjac – Berič – Spahovići, koji će se sufinansirati iz Budžeta Direkcije za ceste BPK za 2013.godinu.

Ministri su razmatrali takođe i Informaciju o realizaciji Projekta na regionalnom putu R-448 dionica Baćci-Zupčići.

U nastavku sjednice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao  Odluku o odobravanju redovne tranše Sportskom savezu BPK-a Goražde.

Do kraja sjednice, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti BPK-a i Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o pravu, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde za 2013.godinu. U Uputstvu se dodaje novi član po kojem neosigurana lica koja nisu u roku javnog poziva podnijela zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje , mogu ovaj zahtjev podnijeti Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u toku kalendarske godine.

Usvojeni su takođe i izvještaji o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Komisije za provođenje postupka prodaje službenih motornih vozila u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.