• OBJAVLJENO: 13.12.2013.
Sa 58.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Plan upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018.godina

Copy of IMG_5731

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 58.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj Ministarstva za privredu o praćenju i kontroli realizacije ugovornih obaveza po osnovu raspolaganja imovinom putem specijalne pogodbe zaključene s privrednim društvom „Bekto-Preciza“ d.o.o. Goražde. Komisija je konstatovala da se u kontinuitetu poštuju ugovorne obaveze i dinamika njihovog ispunjenja shodno potpisanom ugovoru.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva «Mesopromet» d.d. Goražde kao i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da raspiše Javni poziv za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Ministarstvo za privredu- Direkcija za ceste dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka Javne nabavke za izradu Projekta saobraćajne signalizacije na regionalnom putu R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Vlada je danas odobrila izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede i Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013.godinu ovog ministarstva.

Copy of IMG_5727

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj organizacije Hilfswerk Austria International o realizaciji projekta „Povratak u istočnu Bosnu“ te dala saglasnost implementatoru projekta da nerealizovana sredstava utroši na priključenje stambenog objekta jedne povratničke porodice u općini Pale-Prača na elektro-mrežu.

Vlada je razmatrala i usvojila Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu koji upućen Skupštini BPK na usvajanje.

Vlada je utvrdila i Skupštini proslijedila i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sportu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Dopunama ovog zakona, čije je usvajanje, zbog važnosti, predloženo po skraćenoj proceduri, uređuje se način registracije Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno registracije sportskih klubova osoba sa invaliditetom.

Copy of IMG_5726

U nastavku sjednice, Vlada je usvojila odluku o davanju saglasnosti kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u pružanju usluga smještaja i ishrane polaznicima kurseva koji se održavaju u organizaciji međunarodnih organizacija i Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u 2014.godini.

Usvojen je takođe i Plan utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa „Podračuna za zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- subvencije javnim preduzećima”. Sredstva na ovom ekonomskom kodu u iznosu od 10.000 KM, prema zaključku Skupštine BPK, namijenjena su RTV BPK-a Goražde za provođenje medijske kampanje o stanju i zaštiti životne sredine.

Vlada je danas utvrdila i Plan upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018.godina. Ovaj Plan je upućen Skupštini na razmatranje, uz niz iznijetih primjedbi koje se odnose na potrebu njegovog revidiranja i usklađivanja sa stvarnim činjenicama na terenu  te potrebe njegove prezentacije članovima Vlade prije skupštinskog razmatranja.

Usvajanje odluka koje se odnose na izmirenje postojećih i stvaranje novih obaveza, Vlada BPK prolongirala je za ponedjeljak kada je zakazan nastavak 58.redovne sjednice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.