• OBJAVLJENO: 26.12.2013.
Održan nastavak 59.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojeni nacrti zakona o koncesijama i javnim skijalištima na području BPK Goražde

Copy of IMG_5894

Članovi Vlade razmatrali su i usvojili nacrte Zakona o koncesijama i Zakona o javnim skijalištima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su proslijeđeni Skupštini BPK u dalju proceduru.

Prema obrazloženju ministra za privredu, od momenta donošenja važećeg Zakona o koncesijama proteklo je više od 10 godina a za taj period nikad nisu izvršene njegove izmjene ili dopune u smislu usklađivanja odredbi ovog za drugim zakonima. Novi predloženi zakon predviđa određene novine koje bi poboljšale planski pristup u korištenju prirodnog bogatstva, optimalno korišćenje, način organizacije Komisije za koncesije, način raspodjele prihoda od koncesija i koncesionih naknada, uvođenje javnog konkursa za samoinicijativnu ponudu te postupke i ovlaštenja nadležnih organa u slučaju korištenja prirodnog bogatstva bez zaključenog ugovora o koncesiji.

Za razliku od ovog, Nacrt zakona o javnim skijalištima po prvi put nalazi se u proceduri. Njegovu pripremu iniciralo je Ministarstvo za privredu obzirom da su zimski sportovi usko povezani sa turizmom i hotelijerstvom te saobraćajnom infrastrukturom. Ovim zakonom propisuju se uvjeti za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obilježavanje i postavljanje signalizacije, korištenje sredstava prijevoza, bezbjednost i red, podučavanje na skijalištu kao i druga pitanja koja su od značaja za korištenje skijališta.

Copy of IMG_5897

Vlada je danas primila k znanju Informaciju o aktivnostima na kategorizaciji javnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine te dala saglasnost na prijedlog Odluke o razvrstavanju javnih cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Novom kategorizacijom znatno je povećana kilometraža magistralnih i regionalnih cesta u svim kantonima u FBiH. Tako, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde povećava se kilometraža regionalnih cesta sa 35 km na 65 km, dok je kilometraža magistralnih cesta ostala ista.

U ovom kantonu magistralna cesta M-20 (granica entiteta- Ustikolina-Goražde-granica entiteta), u dužini od 27 km, ovom odlukom dobija kategoriju magistralne ceste prvog reda i novu oznaku- M 118, regionalna cesta R-448 (Hrenovica-Hranjen-Jabuka-Goražde-granica entiteta) u dužini od 35 km, prekategoriše se u regionalnu cestu prvog reda, sa oznakom – R 501 i lokalna cesta Prača-Osanica, u dužini od 30 km, prekategoriše se u regionalnu cestu drugog reda, sa oznakom- R 551.

Copy of IMG_5902

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama.

Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ u Goraždu  dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o izvođenju mašinskih instalacija (razvod grijanja) sa privrednim društvom „Termoenergetski inžinjering“ iz Sarajeva.

Vlada je odobrila JU OŠ „Prača“ iz Prače potpisivanje Sporazuma sa Općinom Pale-Prača o zajedničkom sufinansiranju projekta pod nazivom „Izvođenje radova na zamjeni stolarije i izradi termofasade na objektu škole“.

Na današnjoj sjednici odobrena je i isplata studentskih kredita studentima s područja BPK Goražde za studijsku 2012/2013.godinu te odlučeno da se na narednoj sjednici raspiše konkurs o dodjeli studentskih kredita za ovu studijsku godinu.

Vlada je takođe, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Radio-televizije BPK Goražde. Ovom javnom preduzeću odobrena je i redovna tranša za mjesec novembar u iznosu od 37.607 KM.

Copy of IMG_5900

Vlada je odobrila takođe i sredstva za dodatni program Karate kluba „Holidey“ Goražde koji se odnosi na učešće predstavnika ovog karate kluba na 41. evropskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore koje se održava u Lisabonu.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK odobrila je i jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica a odobren je i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK za novembar 2013. godine.

Razmatrana je i primljena k znanju informacija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o aktivnostima na sprovođenju Strategije reforme pravosuđa u BiH i revidiranom Akcionom planu.

Vlada je na kraju sjednice donijela odluku o obustavljanju postupka za dodjelu Ugovora, koji se odnosi na izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku lož ulja, do okončanja žalbenog postupka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.