• OBJAVLJENO: 31.01.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 65.redovnu sjednicu.
Usvojena Odluka o raspisivanju Konkursa za dodjelu studentskih kredita

Copy of IMG_6397

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o raspisivanju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2013/14.godinu. Donesena je takođe i Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita.

Vlada je usvojila i odluke o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno podračuna za naknade za šume, za vodne naknade i naknade za poljoprivredno zemljište te odredila potpisnike za ove podračune.

Razmatran je i Izvještaj o utrošku novčanih sredstava po Programu «Podrška razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, kao i Informacija o zakupu RTV predajnika na području BPK-a Goražde. U sklopu ove informacije, Vlada je zbog otežane naplate smanjila mjesečne cijene zakupa sa 500 KM na 300 KM za televizijske stanice OBN, PINK i Hayat, a sa 250 KM na 200 KM smanjena je cijena zakupa radio predajnika.

Vlada nije dala saglasnost JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde na formiranje grupa sa brojem djece koji je veći od broja djece utvrđenim pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje.

Na prijedlog ministrice obrazovanja, Vlada je usvojila Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje sporta.

Vlada je prihvatila mišljenje i stav Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u vezi sa aktuelnom situacijom u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Ministarstvo je, naime, konstatovalo da rješavanje aktuelnog stanja u ovoj javnoj ustanovi prevazilazi njihove zakonske nadležnosti i mogućnosti te da je potrebno da se osnivač ove javne ustanove, Skupština BPK, aktivnije uključi u rješavanje problema i preuzme odgovornost oko njenog daljeg statusa.

Vlada je primila k znanju i Informacija o Projektu Strateškog planiranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na današnjoj sjednici, Vlada je do okončanja izbora novog, donijela Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Vitkovići, a usvojena je i Odluka o imenovanju Asima Delja za člana Policijskog odbora iz reda policijskih službenika.

           

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.