• OBJAVLJENO: 06.02.2014.
Vlada BPK Goražde održala 67. redovnu sjednicu
Usvojeni Program rada Vlade i Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona za 2014.godinu

Copy of IMG_6506

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 67. redovnoj sjednici razmatrala je i utvrdila svoj program rada za 2014.godinu.

Vlada je takođe, razmatrala i usvojila dokument Ministarstva finansija pod nazivom „Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona za 2014.godinu“, zajedno sa Prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada čije će provođenje omogućiti stvaranje pretpostavki za provođenje ciljeva i politika utvrđenih ovim dokumentom.

Ovaj dokument, kako je istaknuto, treba da odražava uticaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Bosansko-podrinjskog kantona te da adekvatno usmjeri politike i aktivnosti Kantona kao i da poboljša koordinaciju između Kantona i općina, a sve da bi se ostvario daljnji ekonomski razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

– Navedene mjere su posebno neophodne u 2014.godini zbog značajnog smanjenja prihoda od indirektnih poreza koji su u 2013.godini u odnosu na 2012. godinu skoro 10% manji, a posebno iz razloga što se ne očekuje njihovo poboljšanje ni u 2014. godini.

Uprkos tome, 2014.godina će se iskoristi za poduzimanje mjera na pokretanju i provođenju važnih reformi koje se odnose na reformu javne uprave, javnih finansija, socijalnog sektora, te sektora obrazovanja i zdravstva. Pored toga, nastaviće se sa svim potrebnim reformama i mjerama koje će omogućiti jačanje privrede, povećanje javnih investicija te će se u isto vrijeme kroz dodatnu edukaciju osigurati poboljšanje radnih vještina usposlenih i onih koji na tržištu rada čekaju zaposlenje – stoji između ostalog u ovom dokumentu, koji je zajedno sa Programom rada Vlade za 2014.godini upućen Skupštini BPK na razmatranje.

U skupštinsku proceduru Vlada je danas uputila i Prijedlog odluke o utvrđivanju prava vlasništva nad potkrovnim stanovima u ulicima Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na ekonomskom kodu Transfer drugim nivoima vlasti-Dom za stara i iznemogla lica za 2014.godinu, u vrijednosti od 120.000 KM.

Vlada je danas dala saglasnost i na privremeno imenovanje Kemala Kuljuha za vršioca dužnosti direktora Doma za stara i iznemogla lica te donijela rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavavanje 01.marta-Dana nezavisnosti BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.