• OBJAVLJENO: 26.02.2014.
Okončano 30. redovno zasjedanje Skupštine BPK-a Goražde
Skupština usvojila set odluka kao odgovor na zahtjeve građana

Copy of IMG_6918

Na početku današnjeg zasjedanja, verifikovan je mandat novom poslaniku SBB-a u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nihadu Gabeli.

Poštujući obavezu sa prethodnog redovnog zasjedanja, Skupština se izjasnila i o prijedlogu zaključaka koji se odnose na daljnje aktivnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po pitanju imovine u njegovom vlasništvu koja se nalazi u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Većinom glasova, prihvaćen je set zaključaka koji su predložile Ustavna i zakonodavno-pravna komisija i Komisija za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspkcijskih organa Skupštine BPK-a Goražde.

U nastavku, prešlo se na razmatranje dnevnog reda 30. redovne sjednice Skupštine.

Kako je prilikom usvajanja dnevnog reda izneseno nekoliko zahtjeva za njegove izmjene, Skupština je odlučila da se sa dnevnog reda današnje sjednice skine Prijedlog zakona o državnoj službi BPK Goražde, kao i Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke Premijera BPK Goražde o smjeni kantonalnog pravobranioca. Dogovoreno je da će se Prijedlog zakona o državnoj službi ponovo naći u skupštinskoj proceduri nakon provođenja još jedne javne rasprave u Goraždu koja bi se trebala održati u roku od dvije sedmice.

Aktuelna situacija u BPK Goražde bila je naredna tačka dnevnog reda o kojoj je danas raspravljala Skupština.

Copy of IMG_6925

Premijer BPK Goražde Emir Frašto u svom je uvodnom izlaganju upoznao Skupštinu i predstavnike plenuma, te formalnih i neformalnih grupa građana o interventnim mjerama koje kantonalna Vlada namjerava poduzeti u narednom periodu s ciljem poboljšanja opće socio-ekonomske situacije na području ovog kantona.

Skupštini su se pojedinačno obratili i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja, plenuma građana i Sindikata penzionera koji su iznijeli svoje zahtjeve.

Kao odgovor na veliki dio iznesenih zahtjeva građana Skupština je, nakon rasprave, donijela i nekoliko odluka čiji je predlagač Vlada BPK Goražde.

Donesena je Odluka o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava, kao i Odluku o utvrđivanju prava vlasništva nad potkrovnim stanovima i poslovnim prostorima u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića.

Uz amandmane Kluba SBiH koji se odnose na ukidanje troškova službenih mobilnih telefona i smanjenje troškova reprezentacije, Skupština je usvojila Odluku o ukidanju prava na plaću izabranim zvaničnicima po isteku mandata, umanjenju plaća izabranim zvaničnicima i poslanicima za 10%, kao i ukidanju plaćanja komisija i radnih tijela za izabrane zvaničnike i državne službenike koji su u stalnom radnom odnosu.

Donesena je i odluka kojom je od kantonalne Agencije za privatizaciju zatraženo da Vladi i Skupštini dostavi detaljan pregled svih privatizacijskih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.1996-31.12.2012. godine.

Obzirom da se radilo o manjim izmjenama, Skupština je u skraćenoj proceduri donijela Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za period 01.01-30.06.2013. godine, kao i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana za 2013. godinu.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda, Skupština je raspravljala i o zaključcima Vlade BPK Goražde vezano za aktuelnu problematiku u JU Dom za stara i iznemogla lica te zaključila da je potrebno održati tematsku sjednicu o ovoj temi do kraja marta, na kojoj će se razmatrati i prijedlog mjera Vlade za prevazilaženje  problema u ovoj javnoj ustanovi.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.