• OBJAVLJENO: 28.02.2014.
Održana peta redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde

Copy of IMG_6940

Juče je održana peta redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, na kojoj se našlo sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke, razmatran je Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za 2013.godinu, u kojem se navodi da je u izvještajnom periodu održano 5 sjednica, što je kako se zaključilo, solidan broj održanih sjednica u situaciji kada Vijeće nema svojih prostorija niti zaposlenika, kako je predviđeno Sporazumom o osnivanju i da najveću podršku  oko rada i  pripreme sjednica daje tehnička služba Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Vijeće će u narednom periodu, kako je zaključeno, posebno nastojati da obezbijedi obaveznost javne rasprave i učešće socijalnih partnera kod predlaganja i donošenja Budžeta BPK Goražde i kontrole njihove raspodjele i potrošnje, kao i svoje učešće u donošenje izmjena, dopuna ili novih zakonskih rješenja iz oblasti radnog zakonodavstva, politike zapošljavanja i dr.

Usvojen je i Program rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde za 2014.godinu čije donošenje je predviđeno Sporazumom o osnivanju Vijeća, a sve u cilju vođenja ekonomske, socijalne i razvojne politike, te afirmisanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava i interesa zaposlenika i poslodavaca, te razvijanja sistema kolektivnog pregovaranja.

U okviru tematskog dijela, predviđeno je da se razmatraju 44 tačke, koje su uglavnom iz Programa rada Skupštine i Vlade BPK Goražde, a sve s ciljem kvalitetnog rada i zajedničkog uticaja na određene dokumente.

Primljena je k znanju Implementacija ciljeva i politike Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu godinu, te Program rada Vlade BPK Goražde za 2014.godinu, uz konstataciju da se prilikom sačinjavanja Programa rada trebaju uvažavati i sugestije predstavnika iz realnog sektora, kako bi upotpunili sadržaj programa.

Do kraja sjednice, članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde osvrnuli su se i na aktuelnu političku situaciju konstatujući da podržavaju mirne proteste i opravdane zahtjeve građana, u duhu mirnih i fer protesta ali se protive nasilju i paljenju državnih institucija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.