• OBJAVLJENO: 16.04.2004.
Samo zajedničkim radom, do efikasnijeg ubiranja javnih prihoda

100_3054

Analiza ubiranja javnih prihoda, bila je tema sastanka koju je premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođaš, nakon nedavnog susreta sa premijerom Federacije BiH dr. Hadžipašićem, organizovao sa rukovodiocima i predstavnicima kantonalnih službi u čijoj djelatnosti je ova oblast rada.

Sastanku su, pored premijera, prisustvovali: predsjedavajući Skupštine BPK Goražde dr. Alija Begović, kantonalni ministri finansija i unutrašnjih poslova Milenko Grujić i Nusret Sipović, rukovodioci kantonalnog Poreskog ureda, Uprave za inspekciju i Zavoda zdravstvenog osiguranja: Behudin Forto, Midhat Hadžiomerović i Elvedina Zec, te predstavnici Odjeljenja finansijske policije u Goraždu: Izet Hadžić i Hazim Bajraktarević.

Prema analizi kantonalnog Poreskog ureda, poreski prihod u 2003. godini na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde veći je za 11,19% u odnosu na 2002. godinu i u protekle dvije godine evidentan je napredak u naplati javnog prihoda. Ipak, ne treba zanemariti ni podatak koji je iznio rukovodilac Poreskog ureda Behudin Forto, da se u mjesecu januaru 2004. godine bilježi pad poreskog prihoda od 18,12 % koji je najviše izražen kod naplate visokotarifnih proizvoda (19,05%), poreskih usluga u građevinarstvu (21%) i poreza na plaću (čak 45,65%).

Interesantan je i podatak da je rekordan porast prihoda na području BPK Goražde od 33,42% bio u mjesecu decembru 2003. godine, što gospodin Forto objašnjava pojačanim inspekcijskim nadzorom, te kontrolom koju je na ovom području, u tom periodu vršio specijalni tim Poreskog ureda Federacije.

Konačnom popunom sastava kantonalne Uprave za inspekcijske poslove, skorim prijemom tržišnog i šumarskog inspektora, te boljom opremljenošću ovog ureda, prema riječima direktora ove uprave Midhata Hadžiomerovića, pojačaće se efikasnost rada inspekcije, posebno u oblasti šumarstva , gdje je evidentiran poražavujuće, najmanji prihod.

Bitno je pojačati spregu poreskih i inspekcijskih organa sa policijom, a kako je istakao komesar policije BPK Goražde Samir Džebo, više pažnje treba posvetiti podnošenju krivičnih prijava za utaju poreza. Jedan od načina ubiranja prihoda, kaže on, je i naplata kazni za prekovremeni rad ugostiteljskih objekata, a 300-400 napravljenih službenih zabilješki o prekoračenju radnog vremena, dovoljan su pokazatelj za ovu tvrdnju.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde evidentirana su i velika dugovanja po osnovu zdravstvenog doprinosa, posebno radnika preduzeća koja su nastala tranformacijom bivše HI “Azot”.

Na ovom sastanku naglašen je između ostalog i problem nepostojanja koordinacije i mehanizama naplate javnih prihoda, te zaključeno da svaka služba, polazeći od konkretnih problema u svom resoru, preloži odgovarajuće mjere s ciljem rješavanja nastalih problema, te da se ovakvi i slični sastanci održavaju redovno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.