• OBJAVLJENO: 14.04.2004.
Predstavljen program rada Ministarstva za privredu u Vladi BPK Goražde

ibro_107334

U organizaciji Službe za odnose sa javnošću Vlade Bosansko-podrinjskog kantona svoj program rada za 2004. godinu predstavilo je kantonalno Ministarstvo za privredu. Stručni saradnici u ovom ministarstvu, gospoda Enes Međuseljac i Ibro Kulin javnosti su predstavili programe rada Sektora za industriju i energetiku, razvoj i poduzetništvo, komunikacije, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, i Sektora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Bitno je istaći da kantonalno Ministarstvo za privredu uz podršku Vlade i Skupštine  kantona, u ovoj godini namjerava da za podsticaj investicija za razvoj privrede, za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača i samozapošljavanje mladih, izdvoji 700.000,00 KM. Nedavnim potpisivanjem ugovora sa CBS bankom, Ministarstvo za privredu već je počelo sa realizacijom projekta kreditiranja poljoprivrednih proizvođača, dok nijedna od četiri pristigle aplikacije za dodjelu sredstava iz podsticaja investicija za razvoj privrede ne zadovoljavaju postavljene kriterije za dodjelu ovih sredstava. Razloge za ovo treba, kako je zaključeno, tražiti u nedovoljnoj medijskoj propagandi ovog projekta, ali i visokim kriterijima koje je postavila Vlada za dodjelu sredstava, pa će biti neophodno da se nešto učini kako bi i ovaj projekt uspješno startovao.

Ministarstvo za privredu nastaviće sa provođenjem Zakona o koncesiji, jer je pored već dodjeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Ustikolini, eksplaoataciju šljunka i termalnih izvora u Prači, ostalo još neiskorištenih prirodnih potencijala na području ovog kantona. Ovo ministarstvo će takođe, podsticati razvoj turističkih resursa , a u pripremi je i izrada Vizije razvoja turizma na području BPK Goražde, kojom će se definisati prioritetni zadaci u ovoj oblasti.

Kad je riječ o poljoprivredi, akcenat je dat na proizvodnju mlijeka i voćarstvo. U ovoj oblasti , siguran izvor prihoda mogao bi pronaći veliki broj farmera, jer goraždanska mljekara “Milgor” trenutno, zbog nedovoljnog otkupa mlijeka radi sa trećinom kapaciteta. S ciljem stimulisanja farmera, Vlada kantona usvojila je i odluku o subvencioniranju otkupa mlijeka, a i ove godine subvencioniraće se otkup jabuke.

U okviru Ministarstva za privredu, u 2004. godini trebao bi da počne sa radom i Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj. Putem ovog sektora, plan Vlade kantona u saradnji sa federalnim Ministarstvom finansija, je da na jednom mjestu objedini sve razvojne projekte, s ciljem pružanja podrške razvojnim strategijama i odabiru najboljih projekata upućenih ka izvorima finansiranja.   

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.