• OBJAVLJENO: 06.04.2004.
U Goraždu promovisana Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Uspostaviti dijalog između općina i kantona!

osce

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, terenske kancelarije Foča , u Goraždu je održan sastanak o promociji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

O ovoj temi sa predstavnicima kantonalne, zakonodavne i izvršne vlasti, predsjedavajućim Skupštine i premijerom kantona, ministrima u Vladi, te predsjednicima klubova poslanika i kantonalnih odbora političkih stranaka u Skupštini kantona, razgovarao je  Doron Frishman, OSCE-ov službenik za demokratizaciju.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je prema riječima gospodina Frishmana, jedan od regiona u BiH u kojima OSCE ima namjeru da povede dijalog o provođenju i primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, dokumentu koji je država BiH usvojila u aprilu 2002. godine kada je postala 44-ta članica Vijeća Evrope.

Nakon sličnog sastanka koji je OSCE-ova terenska kancelarija sa sjedištem u Foči organizovala sa predstavnicima vlasti i političkih partija u općinama Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača, ovaj sastanak upriličen je s ciljem da se definišu  problemi, utvrde razlike i pokrene dijalog između općina i kantona, radi što efikasnije i cjelishodnije implementacije ove povelje, koja je u osnovi liste preduslova Vijeća Evrope državi BiH za uspostavljanje funkcionalne evropske države.

Kako je istaknuto ovom prilikom, trebaće dosta vremena i strpljenja da se donesu odgovarajući zakoni koji će omogućiti dosljednju primjenu svih načela lokalne samouprave, u čijem središtu bi, prije svega, trebali biti interesi građana. Pri tom je neophodno tačno razgraničiti nadležnosti općina i viših nivoa vlasti, kako ne bi dolazilo do sadašnjih nesporazuma i neslaganja. Pored jačanja svijesti o značaju lokalne samouprave, najbitnije je stvoriti finansijske pretpostavke za stabilan i neovisan razvoj lokalne zajednice, što kad je riječ, o Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, trenutno nije slučaj.

Ovo je bio samo jedan u nizu planiranih sastanaka, a nakon njega, uslijediće i drugi sastanci, sa konkretnijim definisanjem problema i prijedlozima rješenja, kako bi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bila što efikasnije primjenjena.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.