• OBJAVLJENO: 20.04.2004.
Izjave premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša za „Dnevni Avaz“

Premijer Obhođaš

Primjena Zakona o koncesijama

“U namjeri da učini značajnije pomake u korištenju prirodnih resursa, stvarajući na taj način uslove za novo zapošljavanje, kao i pokretanje privrede, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde inicirala je u 2003. godini usvajanje Zakona o koncesijama. Da je ovo bio dobar potez već se pokazalo nakon potpisivanja ugovora sa prvim koncesionarima, a jedan od najznačajnijih ugovora, ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidrocentrala na rijeci Kolini biće potpisan 30. aprila ove godine sa firmom “GRID BH” iz Sarajeva i njenim partnerom iz Turske firmom “SA-RA ENERGY INC.” Na svojoj posljednjoj sjednici, Vlada kantona dodijelila je firmi “GRID BH” i koncesiju za izgradnju i korištenje male hidrocentrale na rijeci Čemernica u općini Pale-Prača, snage 600 kW, ukupne investicije 2.361 661, 00 KM. Sve ove koncesije daju se na period od 30 godina, sveukupna vrijednost investicija je oko 20 miliona maraka, dok se koncesionar obavezao da će koncesoru, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde uplaćivati godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od prodaje električne energije.

Od ovog postotka, po meni, mnogo je bitnije što će se u narednom periodu na izgradnji ovih malih hidrocentrala angažovati veliki broj domaćih firmi i uposliti ljudi i što ovaj kanton u snabdijevanju električnom energijom više neće zavisiti od drugih.

Vjerujem da su namjere koncesionara ozbiljne, a kao prilog tome govori i podatak da će ceremoniji potpisivanja ugovora koja je predviđena da se održi 30.aprila u Turskom kulturnom centru u Sarajevu, prisustvovati i gosp. Kursat Tuzmen ministar u Vladi Republike Turske.

Pored ovog, Vlada kantona je firmi DRIN GOLD sa sjedištem u Sarajevu dodijelila koncesije za korištenje vode sa izvorišta “Toplik” i izvorišta “Mihalj” na području općine Pale-Prača, dok je više pravnih subjekata dobilo koncesije za eksploataciju šljunka iz korita rijeke Drine na osam lokaliteta u općinama Goražde i Foča-Ustikolina .

U narednom periodu namjeravamo da dodjelimo koncesije za izgradnju malih hidrocentrala na rijeci Osanici, koncesije za eksploataciju nalazišta gipsa, termalnih izvorišta , kao i na još mnogo prirodnih potencijala koji se nalaze na području Bosansko-podrinjskoh kantona, a koji su malo ili nikako iskorišteni.”

Izgradnja goraždanske zaobilaznice i mosta na Osanici

 “ Moram istaći da je saradnja Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa federalnim Ministarstvom za komunikacije na čelu sa ministrom Brankovićem i federalnom Direkcijom za ceste i direktorom Dilberovićem na izuzetnom nivou.

Zahvaljujući njihovoj pomoći, u ovoj godini počinje izgradnja goraždanske zaobilaznice, dužine 2,5 kilometara, vrijednosti 1.500.000,00 KM, čime će se riješiti jedan od gorućih problema grada Goražda kad je riječ o bezbjednosti saobraćaja i učesnika u saobraćaju. Ovo je i značajna podrška kantonalnom budžetu.

Bitno je takođe, istaći da će u ovoj godini federalna Direkcija za ceste uraditi kompletnu izvedbeno- projektnu dokumentaciju za magistralni put M-5 Hrenovica- Mesići, put od izuzetnog strateškog značaja za cijeli BPK, kao i Gornjedrinsku regiju. Dakle, uradiće sve pripreme za početak izgradnje ovog puta, a objektivno je očekivati da bi se sa početkom izgradnje moglo krenuti u idućoj godini, bar, kako je ovom prilikom istaknuto, prvih metara puta.

Federalna Direkcija za ceste izdvojila je i 520.000,00 KM za reviziju glavnog projekta, pribavljanje dozvole, izradu privremenog mosta i obilaznice, za izgradnju mosta na Osanici, u općini Goražde. Radovi na izgradnji ovog mosta započeli su u mjesecu martu, a sredstva u iznosu od 219.735 940 japanskih jena, obezbijedila je Vlada Japana.

Nažalost, SFOR nam je nije mogao ustupiti montažni most koji je demontiran i izmješten sa ove lokacije. Ovim mostom namjeravali smo pokušati riješiti probleme mještana sela : Gunjevići, Kučine, Ljubov Do, Pešteci, Zubovići, Gornja i Donja Cerova ravan  na desnoj obali rijeke Drine, koji za prelazak na lijevu obalu Drine koriste čamac.  Vlada kantona moraće što hitnije raditi na rješavanju ovog pitanja, jer, kad je visok vodostaj rijeke Drine, kao što je to sad slučaj, učenici iz ovih sela ne mogu da pohađaju nastavu u školi koja je na drugoj strani rijeke.

I na kraju da kažem, da će federalna Direkcija cesta u 2004. godini za održavanje puteva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdvojiti oko 1.500.000,00 KM , što je značajna podrška ovom kantonu.

Vjerujem da slična podrška neće izostati i kad su druga federalna ministarstva u pitanju, a ovom prilikom moram da istaknem i zahvalim se na podršci koju nam pruža Vlada Sarajevskog kantona, na čelu sa premijerom Denisom Zvizdićem.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.