• OBJAVLJENO: 12.03.2014.
Izjava za medije ministrice za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Izrada Prostornog plana BPK-a Goražde u završnoj je fazi

Copy of IMG_7293

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u proteklom je periodu realizovalo većinu pripremnih aktivnosti na donošenju Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008-2028. godina.

S ciljem izrade što obuhvatijeg i sadržajnijeg Prostornog plana, resorno ministarstvo do sada je provelo više javnih rasprava za građane u svim općinama kantona, a sve one rezultirale su prijedlozima koji su dodatno poboljšali ovaj plan.

Ministrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Biljana Simić danas je dala izjavu za medije u kojoj je pojasnila do koje faze se došlo u izradi ovog strateškog prostorno-planskog dokumenta.

– Prostorni plan ima veliku važnost jer će biti osnov za sve buduće razvojne i provedbene planove i bez njega ne može biti realizovana nijedna strateška niti razvojna ideja. Kroz sagledavanje i valorizaciju prirodnih i radom stvorenih resursa, planira se racionalno uređenje i korištenje prostora u cilju bržeg i efikasnijeg razvoja, pravilno se razmještaju infrastruktura i objekti u svrhu zadovoljavanja potreba stanovništva, uz omogućavanje prirodne ravnoteže ukupnog sistema – istakla je resorna ministrica Biljana Simić.

Istaknuto je i da će donošenje ovog plana uvesti više reda u oblast građevinarstva i urbanizma na prostoru BPK-a Goražde.

– Stvoriće se uslovi za sprečavanje stihijskih rješenja i improvizacije, definisati šta i gdje se može graditi, te olakšati i ubrzati procedura odobravanja građenja. Podaci iz Prostornog plana takođe će se koristiti za uspostavljanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema koji će ujediniti baze prostornih podataka na svim nivoima – općinskim, kantonalnom i federalnom – naglasila je resorna ministrica.

Do sada je usvojena Prostorna osnova Prostornog plana, te su izrađeni Prednacrt i Nacrt prostornog plana koji su javnosti dati na uvid na javnim raspravama koje su održane u sve tri općine.

– Po završetku perioda javnog uvida slijedi izrada Prijedloga prostornog plana koji će biti proslijeđen Skupštini kantona na razmatranje i usvajanje, a očekujemo da ćemo sve aktivnosti vezane za izradu ovog prostorno-planskog dokumenta završiti u toku godine – istakla je ovom prilikom ministrica Biljana Simić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.