• OBJAVLJENO: 13.03.2014.
Ministarstvo za privredu i Institut za hidrotehniku Sarajevo
Prezentirana Studija o mogućnostima izgradnje plaža i kupališta na rijeci Drini

Copy of IMG_7313

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je održana prezentacija Studije o mogućnostima izgradnje plaža i kupališta na rijeci Drini na potezu od Ustikoline do Goražda. Njenu izradu, koja predstavlja osnovni preduslov za dobivanje prethodne vodne saglasnosti koju izdaje Agencija za vodno područje sliva rijeke Save, iniciralo je ovo ministarstvo još prošle godine.

Prezentaciju studije, kojom je obuhvaćena analiza potencijalnih lokacija za izgradnju plaža i kupališta na obalama rijeke Drine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je predstavnik Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu Nedim Đipa i njoj su, uz ministra za privredu Demira Imamovića i predstavnike resornog ministarstva, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za urbanizam, općina i Turističke zajednice BPK Goražde.

Studija je uključila procjenu različitih faktora koji su presudni za odabir potencijalnih lokacija za izgradnju kupališta, kao što su bakteriološka ispravnost vode, odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, uticaj izgradnje kupališta na poljoprivredne i šumske površine, floru i faunu, te  ostale parametre koji se trebaju razmotriti prije donošenja konačne odluke o odabiru najpovoljnijih lokacija za izgradnju kupališta.

Po završetku prezentacije istaknuto je da ove analize predstavljaju polaznu osnovu za dalja ispitivanja, tako da će za eventualni odabir najboljih lokacija biti potrebno provesti detaljnija istraživanja onih sa najpovoljnijim karakteristikama.

Studijom je izvršena i osnovna procjena potencijala za razvoj turizma na području BPK-a Goražde, koji je s obzirom na njegove prirodne odlike i resurse, ocijenjen kao prostor sa veoma povoljnim uslovima za razvoj turizma.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.