• OBJAVLJENO: 24.03.2014.
BPK Goražde u 2013. godini ostvario rekordan prihod po osnovu koncesija
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2013. godinu: Prihodi po osnovu koncesija povećani za 31,2 %

 IMG_1902

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na posljednjoj sjednici održanoj 20.03.2014. godine usvojila je Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013 godinu. U izvještaju su prezentovane informacije o efektima implementacije kantonalnog Zakona o koncesijama u okviru 14 zaključenih koncesionih ugovora, od kojih su devet ugovora u fazi realizacije, tri ugovora u fazi pripreme za realizaciju, dok je jedan od dva ugovora koji se nalaze u riziku raskinut. Predmeti zaključenih koncesionih ugovora odnose se na koncesije za korištenje vode (1 ugovor), korištenje lovišta (4 ugovora), mini hidrocentrale (7 ugovora), uzgoj ribe (1 ugovor) i rudna bogstava (1 ugovor).

Ukupno ostvareni prihodi u budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  po osnovu koncesija  za period  01.01.2013 – 31.12.2013.godine  iznose 108.539,53 KM, što je povećanje od 31,2 % u odnosu na 2012. godinu kada je prihod po ovom osnovu iznosio  82.580,18 KM. Protekla godina je treća godina u kojoj se bilježi snažan rast prihoda po osnovu dodjeljenih koncesija i prihodi su daleko veći od rekordne 2012. godine kada su prihodi od koncesija povećani za 23 % u odnosu na 2011. godinu. U posljednje tri godine, ostvareno je tri četvrtine ukupnih prihoda od svih dodjeljenih koncesija od donošenja Zakona o koncesijama u 2003. godini.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je i dalje opredijeljena za osiguranje ekonomske cijene korištenja prirodnih bogastava i dobara u opštoj upotrebi na području Kantona zbog čega je u skupštinsku proceduru početkom ove godine upućen Nacrt novog Zakona o koncesijama, koji omogućava da se na efikasniji način uredi pitanje koncesionih naknada te strožije sankcionišu sva pravna i fizička lica koja u privredne svrhe koriste prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi bez zaključenih ugovora u koncesiji.

Na istoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je podržala aktivnosti resornog ministarstva koje se vode na izradi nove studije ekonomske opravdanosti  izgradnje MHE na rijeci Kolini, čime će se stvoriti uslovi za izgradnju mini hidroelektrana u skladu sa odredbama novog Zakona o koncesijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izvještaj o koncesijama za 2013. godinu

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.