• OBJAVLJENO: 27.01.2011.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Sve je spremno za početak nastave u ponedjeljak 31.01.2011. godine!

drugo_polugodiste_270111b_1.JPG

Prije početka nastave u drugom polugodištu školske 2010/11. godine u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde 27.01.2011. godine održan je konsultativni sastanak sa direktorima osnovih i srednjih škola na području kantona, kako bi se sagledala trenutna situacija u pogledu ispunjenosti uslova za nesmetan početak nastave.

Obzirom da je u zimskoj sezoni uvijek aktuelno pitanje grijanja u školama, na sastanku je razmatrana informacija kantonalne Direkcije robnih rezervi o stanju školskih kotlovnica i raspoloživih rezervi lož ulja. Tako je rečeno da su kotlovnice u svim školama spremne za rad i da se trenutno izvode radovi na sanaciji kotlovnice u Centru za kulturu iz koje se zagrijavaju OŠ „Fahrudin Farho Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“, koja će blagovremeno biti stavljena u funkciju, kako se ne bi kasnilo sa početkom nastave.

drugo_polugodiste_270111b_2.JPG

Što se tiče epidemiološke situacije na području našeg kantona, stanje je stabilno i nema smetnji za početak nastave, što je potvrđeno informacijom kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, protuepidemijske mjere su još uvijek na snazi i potrebno ih je poštivati, kako bi se opasnost od širenja sezonske i nove gripe AH1N1 svela na najmanju moguću mjeru, a prema riječima direktora škola, u decembru prošle godine u svim školama provedene su mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije školskih prostorija u cilju onemogućavnja pojave i širenja zaraznih bolesti.

Prema riječima ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Alme Delizaimović ovaj sastanak je jedan od uobičajenih aktivnosti Ministarstva, koji se organizuje na početku svakog polugodišta u školskoj godini, na kojem se razgovara o pripremljenosti za početak nastave.
-Kada je riječ o grijanju, ovom prilikom mogu reći da je sve obezbijeđeno u svim školama i nadam se da ćemo prebroditi i problem nabavke lož ulja kojeg sada imamo dovoljno da možemo krenuti sa radom. Kada je riječ o osnovnim materijalno- tehničkim sredstvima, takođe sve je spremno. Ono što je nas, u ovom momentu, najviše zabrinjavalo jeste nedostatak lož ulja, odnosno neispravnost kotlovnice Centra za kulturu, koja je u zadnje vrijeme, a posebno nakon poplava, dolazila do prestanka rada. Nakon jednog malo većeg remonta u toku ovog zimskog raspusta, vidjeli smo da su ti kotlovi potpuno dotrajali i da ne mogu izdržati do kraja grejne sezone. Mi smo u toku zimskog raspusta pokušali riješiti taj problem privremeno, a naravno, ostaje nam trajno rješavanje tog problema u budućnosti. U pripremi ovog sastanka tražili smo i mišljenje Zavoda za javno zdravstvo BPK-a da vidimo kakva je trenutna epidemiološka situacija na prostoru Kantona i da li u tom kontekstu možemo krenuti sa početkom drugog polugodišta i ono što smo dobili od njih jeste da je situacija zadovoljavajuća, da nema nikakve epidemije, što nas, naravno, raduje. Nadamo se da nećemo imati zastoja i prekida kao u prvom polugodištu, jer stvarno, svako odlaganje nastave iz nekog razloga produžava nam početak ljetnjog raspusta -kazala je ministrica Delizaimović

Također, na sastanku je razgovarano o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2010/2011 godine, a štosu škole kroz svoje izvještaje već dostavile Ministarstvu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.