• OBJAVLJENO: 26.03.2014.
Sastanak predstavnika Vlade BPK-a i boračkih udruženja
Dogovoren sistemski pristup u rješavanju problema boračke populacije

Copy of IMG_7566

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, danas je održan sastanak sa predstavnicima udruženja boračkih populacija.

Iako je prevashodni cilj sastanka bio razgovor o Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda „Tekući transferi  neprofitnim  organizacijama“ u budžetu resornog ministarstva za 2014. godinu, na sastanku je bilo govora i o drugim pitanjima od interesa za pripadnike boračke populacije te mjerama koje je Vlada BPK Goražde poduzela na poboljšanju socijalno-ekonomskog statusa ove populacije. O ovim mjerama učesnike sastanka informisali su premijer BPK-a Goražde Emir Frašto i resorni ministar Zijad Briga.

Uz već poduzete mjere na osiguranju zdravstvene zaštite za sve građane BPK-a Goražde, istaknuto da će Vlada u narednom periodu poduzeti  i niz mjera kojima bi se trebalo osigurati zapošljavanje najranjivijih kategorija stanovništva, među kojima je i boračka populacija.

Naglašeno je i da će se ove godine posebna pažnja posvetiti rješavanju stambene problematike pripadnika boračkih populacija dodjelom potkrovnih stanova, koja će se odvijati u skladu sa Odlukom Skupštine BPK-a Goražde o načinu raspolaganja stanovima u vlasništvu BPK-a i Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

S obzirom na iznesene probleme koji se najviše odnose na težak socijalno-ekonomski položaj dijela ove populacije, naglašena je spremnost Vlade da u najkraćem roku pristupi njihovom rješavanju.

Dogovoreno je i da se u najkraćem mogućem roku krene sa implementacijom Projekta zapošljavanja boračkih populacija za ovu godinu, kao i da se u proceduru donošenja što prije uputi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.