• OBJAVLJENO: 28.03.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 74.redovnu sjednicu
Odobren Program obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH

Copy of IMG_7611

Na današnjoj 74.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih prema Programu o izmjenama i dopunama Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2013.godinu.

Vlada je dala saglasnost i na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu za «Program podrške razvoju poduzetništva i obrta» za 2014.godinu te primila k znanju Informaciju o provedenim aktivnostima na realizaciji Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta («Lamela H2») u Goraždu.

Usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde sa Opštom poljoprivrednom zadrugom «VIP DRINA» Ustikolina te određena visina koncesione naknade za ustupljeno lovište na lovnom području «Vražalice» privrednom društvu «Bijela Voda» d.o.o. Prača-Kriva Draga.

Vlada je dala saglasnost i na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda– Tekući transferi za zdravstvo za 2014.godinu u iznosu od 120.000 KM.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja sa koda „Tekući transferi neprofitnim organizacijama» u vrijednosti od 395.000 KM.

Vlada je odobrila sredstva za rad udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar 2014.godine, kao i jednokratne novčane pomoći za 12 korisnika, pripadnika boračke populacije.

Vlada je takođe donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK za 2014.godinu. Sredstva su usmjerena na organizacioni kod JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za realizaciju projekta „Uvođenje centralnog grijanja u područnoj školi Osanica-II faza“ u ukupnom iznosu od 18.492 KM. Najveći dio sredstava u iznosu od 15.392 KM dodijelila je Ambasada SR Njemačke, a ostatak organizacija World Wision Internacional za BiH.

Vlada je dala saglasnost i na Program obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH te odredila sredstva za njegovu realizaciju. Ovaj datum uvršten je u Kalendar obilježavanja značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, a  obilježava se u periodu od 04. do 07.aprila.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je razmatrala takođe i dopise Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i odgovore na poslanička pitanja.

Današnja sjednica okončana je razmatranjem Izvještaja o rezultatima akcije Federalne uprave za inspekcijske poslove na području BPK-a Goražde o pojačanim kontrolama rada na crno i primjene fiskalnih sistema u periodu od 21.10.2013.godine do 13.12.2013.godine.

U sklopu ove akcije, federalni inspektori na području BPK Goražde izvršili su 71 nadzor , pri čemu su sačinjena 74 zapisnika. Izdata su 32 prekršajna naloga. Od 89 kontrolisanih radnika kod jednog je konstatovan neriješen radno-pravni status (rad na „crno“). Izvršena je takođe 31. kontrola posjedovanja fiskalnog uređaja i nije bio konstatovan niti jedan slučaj kršenja zakona, stoji u Izvještaju kojeg je Vladi dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.