• OBJAVLJENO: 03.03.2011.
U kabinetu premijera BPK-a Goražde
Upriličen prijem za dobitnike priznanja Federalnog štaba Civilne zaštite

Od 14 priznanja koje je Federalni štab Civilne zaštite ove godine dodijelio predstavnicima civilne zaštite na području cijele Federacije BiH povodom 1.marta, Međunarodnog dana Civilne zaštite, tri priznanja stigla su u Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Općinski štabovi civilne zaštite Goražde i Foča-Ustikolina dobili su priznanje „pismena pohvala“, dok je Jedinica za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova dobila priznanje „pismena zahvalnica“.

Prijem za dobitnike ovih vrijednih priznanja danas je upriličio premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto, a prijemu su prisustvovali i novoimenovani komandant kantonalnog Štaba civilne zaštite, predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde Nazif Uruči, komesar policije BPK-a Ešef Hurić, kao i direktor Uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde Ramo Živojević.

Uz čestitke svima koji su zaslužni za dobivanje ovih priznanja, komandant Štaba CZ BPK-a Goražde Nazif Uruči naglasio je da se u situaciji nedavnih poplava pokazalo da sistem funkcioniše i da njegovo funkcionisanje mora dati rezultate, bez obzira na nedostajuća materijalna i finansijska sredstva.

Čestitke pripadnicima civilne zaštite uputio je i Premijer BPK-a Goražde Emir Frašto, koji je istaknuo da je civilna zaštita dio svih nas i da pripada svima nama, a da se na nedavnom primjeru poplava pokazalo da smo u lošem dobri i da naša Civilna zaštita može odgovoriti i najsloženijim zahtjevima.

Priznanje koje je Federalni štab Civilne zaštite dodijelio Jedinici za podršku MUP-a BPK-a Goražde, prema riječima komesara policije Ešefa Hurića, biće podstrek za njen još uspješniji rad na zaštiti ljudi i materijalnih dobara. Komesar očekuje dobru saradnju sa Vladom kantona, kao i podršku u materijalno-tehničkim sredstvima , kako bi bili „jači, brži i bolji“.

Pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu općine Goražde Meho Hubjer ukazao je na problem postojanja još 30 miliona m² miniranih površina na području općine Goražde, te na zastarjelost vatrogasnih vozila i opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice, dok je pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu općine Foča-Ustikolina Ermin Osmanspahić, takođe, ukazao na neophodnost ulaganja u sistem zaštite i spašavanja, pogotovo u malim općinama.

Podršku nadležnih tijela, te podršku u budžetu Kantona kad je riječ o opremanju civilne zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, očekuje i direktor Uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde Ramo Živojević.

– No, bez obzira na lošu opremljenost i skromna finansijska sredstva, Civilna zaštita na području našeg Kantona dala je za vrijeme prirodne nesreće, poplave značajan doprinos da njene posljedice budu što manje i da se spase ljudski životi, u čemu se i uspjelo, – ocjena je direktora Uprave Živojevića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.