• OBJAVLJENO: 07.04.2014.
Svjetski dan zdravlja

index

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja su transmisivne bolesti pod sloganom “mala bića, velika prijetnja”.

Kampanja za Svjetski dan zdravlja 2014 fokusira se na neke od glavnih vektora i bolesti koje uzrokuju ti vektori/prenosnici, šta svi mi možemo učiniti da se zaštitimo.

Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona, u saradnji sa Domom zdravlja Goražde na prigodan način obilježava ovaj značajan datum, tako što će u centru grada postaviti promotivni pult, gdje će građani imati priliku bespatno izmjeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te saznati nešto više o sprječavanju prenosa bolesti preko vektora.

 Šta svi možemo poduzeti kako bi se zaštitili od teških bolesti koje  ti “vektori” (puževi, komarci, krpelji) mogu izazvati. Cilj je sprječavanje pojave zaraznih bolesti, putem slijedećih mjera prevencije: priprema, edukacija, mjere lične zaštite, vakcinacija, hemioprofilaksa i nadzor.

Sprječavanje izloženosti vektorima spada u mjere lične zaštite. Koriste se repelenti za kožu, permanentna impregnacija odjeće i pravilna upotreba odjeće (nogavice zavučene u čizme, dugi rukavi, košulja uvučena u pantalone), mreža za krevete i šatore. Uklanjanju (eliminaciji) domaćina, uzročnika i vektora bolesti sa područja na kojem se ljudi nalaze, kao i na izgradnji odgovarajućeg smještaja za stanovništvo. Vakcinisanje i seroprofilaksa: Ako postoje epidemiološke indikacije, sprovodi se vakcinacija i vakcinama koje nisu u redovnim programima vakcinacije stanovništva (npr. rabies vakcina,vakcina protiv trbušnog tifusa i druge). Seroprofilaksa se primenjuje kod tetanusa, rabiesa. Hemioprofilaksa je fundamentalna za prevenciju nekih bolesti (malarija, lajmska bolest, trbušni tifus). Korist od hemioprofilakse mora puno više prevazilaziti rizik od neželjenih djejstava lijekova. 

Mjere prevencije se primjenjuju u redovnim(boravak i putovanja u rizične krajeve), ali i vanrednim uslovima, tipa humanitarnih ili prirodnih katastrofa, i terorističkih djejstava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.