• OBJAVLJENO: 07.04.2014.
Zajednički sastanak predstavnika institucija kantonalnih i općinskih vlasti sa Koordinacijom boračkih udruženja
Razgovarano o zahtjevima Koordinacije boračkih udruženja

Copy of 100_6689

Zahtjevi Koordinacije temeljnih boračkih udruženja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bili su povod današnjeg sastanka kojeg je na inicijativu Koordinacije organizovalo Ministarstvo za boračka pitanja.

Svrha sastanka bila je da se istaknu ključni problemi sa kojima se susreću pripadnici boračke populacije u BPK Goražde – zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, socijalno zbrinjavanje nesposobnih za rad, materijalno zbrinjavanje za vrijeme nezaposlenosti i liječenje, a s krajnjim ciljem postizanja dogovora o sistematskom pristupu u njihovom rješavanju.

Istakavši spremnost Vlade i resornog ministarstva da rješavanju pomenutih pitanja pristupe s ozbiljnošću, ministar za boračka pitanja Zijad Briga osvrnuo se na trenutno stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u BPK Goražde te kazao da je rješavanje problema moguće samo u saradnji sa boračkim udruženjima koja najbolje poznaju prioritete svojih članova.

Copy of 100_6683

–  Vlada će svoje težište staviti na zapošljavanje boračke populacije i, u suštini, zapošljavanjem svi ostali problemi koje Koordinacija ističe, uglavnom nestaju. U Budžetu za 2014. godinu  planiran je rekordan iznos za zapošljavanje i podršku projekata samozapošljavanja u iznosu od 300.000,00 KM što samo govori o opredjeljenosti Vlade za rješavanje ovog problema.

Očekujemo u skorije vrijeme najprioritetnije projekte boračkih udruženja koje ćemo podržati  i na taj način riješiti zapošljavanje većeg broja ljudi. U suštini, borci nemaju puno zahtjeva, sve se svodi na dva zahtjeva – ili nam obezbijedite da radimo ili da jedemo. Ja, u svakom slučaju, podržavam njihove zahtjeve i svim svojim kapacitetima ćemo nastojati da pomognemo u rješavanju tih problema – kazao je Zijad Briga.

Osim na probleme, u toku rasprave ukazano je i na mjere koje su Vlada i Skupština do sada poduzele s ciljem da se situacija u ovoj oblasti popravi. Ta poboljšanja, u najvećoj mjeri, omogućena su posljednjim Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, čije skore izmjene bi dodatno trebale olakšati prisup za ostvarenje prava boračkih populacija.

Copy of 100_6700

U raspravi je učestvovao i premijer BPK-a Goražde Emir Frašto koji je potvrdio opredjeljenost Vlade da pruži podršku ovoj populaciji te aktivno učestvuje u rješavanju njihovih pitanja. Uz stvaranje ambijenta za novo zapošljavanje, prioritet Vlade BPK-a je i prepoznavanje te pružanje pomoći socijalno osjetljivim kategorijama građana, istakao je premijer.

Konkretni rezultati sastanka očekuju se u narednom periodu.

– Imamo  jedan usvojen zaključak koji je temelj za početak rješenja, a to je da boračka udruženja dostave prioritetne spiskove i da Vlada sebi uzme u zadatak da po tim listama ove probleme i rješava – ističe resorni ministar.

Uz predstavnike zakonodavne vlasti na čelu sa predsjedavajućim Skupštine BPK Goražde Suadom Došlom, ministre u Vladi BPK-a, predsjednike klubova političkih partija, načelnike općina i predstavnike Koordinacije boračkih udruženja, sastanku su prisustvovali i predstavnici kantonalne Službe za zapošljavanje.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.