• OBJAVLJENO: 07.03.2011.
Posjeta pomoćnika federalnog ministra za finansije
Izvjesno 13 miliona KM grantovske potpore budžetu BPK-a Goražde

Ministar za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Muhidin Pleh sastao se 07.03.2011. godine sa pomoćnikom federalnog ministra za finansije Emirom Silajdžićem. Tom prilikom razgovarano je o budžetu BPK-a Goražde i stvaranju pretpostavki za njegovu stabilnost kroz potporu iz budžeta Vlade Federacije BiH.

-Nedostatna finansijska sredstva u dosadašnjem periodu sa nivoa Federacije doznačena su u kapacitetu od 20-45% ostvarenja budžeta. Za 2011. godinu mi smo prema federalnom Ministarstvu za finansije uputili zahtjev za nedostatna finansijska sredstva u iznosu od 16,6 miliona i to su one finansijske pretpostavke za izvršavanje ustavno definisanih obaveza Kantona. Naravno, to su još uvijek samo obaveze koje bi se izvršavale u nekom minimalnom kapacitetu i gdje budžet, kao instrument politike, ne bi dobio tu razvojnu komponentu . Cilj je, kroz ova planirana sredstva sa nivoa Federacije, da budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bude stabilan, i ukoliko se stvore te pretpostavke za ova planirana finansijska sredstva u budžetu Federacije, da imaju svoju dinamiku shodno punjenju budžeta Federacije, kako bi se mjesečno, odnosno tromjesečno, doznačavala budžetu BPK-a. Ministarstvo za finansije BPK-a mora izaći sa prijedlogom Nacrta budžeta, jer kako je obaveza Federacije tako je i obaveza Kantona, shodno Zakonu o budžetima, da se do 31.03. tekuće godine usvoji budžet, – istaknuo je ministar Pleh te iskoristio ovu priliku da se zahvali gospodinu Silajdžiću na razumijevanju i podršci Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Pripreme za donošenje budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, ali i federalnog budžeta su u toku .

– Mi smo u prethodnim godinama, a i sada, imali dobru koordinaciju između Federalnog ministarstva za finansije i Ministarstva za finansije BPK-a Goražde. Ministarstvo za finansije BPK-a dalo je kvalitetne analize, iz kojih se jasno vidi da budžet BPK-a Goražde, bez podrške, ne bi mogao da funkcioniše. U zahtjevu Ministarstva za finansije BPK-a postoji procjena da bez 16,6 miliona KM Kanton ne bi mogao stabilno funkcionisati. Mi smo to analizirali, i naravno usvojili takav zahtjev, s tim što je zahtjev malo korigovan i on će ići prema Vladi Federacije u iznosu od 13 miliona. Preostalih 3,6 miliona mi ćemo pokušati da na neki način ubacimo u proračun . Da li će to ići direktno putem transfera ili indirektno putem resornih ministarstava , to ćemo vidjeti. Moram samo da podvučem da je ovo veoma teška godina i da je fiskalno nestabilna , da ekonomski i fiskalni program pokazuju takvu tendenciju , da je budžet Federalne Vlade, koji je napravljen u nacrtu u veoma teškoj situaciji i da postoji veliki deficit koji je nepokriven. Dakle, nema izvora finansiranja. Ovaj deficit koji je sada na našem proračunu evidentiran je u iznosu od 250 miliona. Međutim, imamo obaveze koje su mnogo veće od tih 250 miliona- riječi su pomoćnika federalnog ministra za finansije Emira Silajdžića.

Do kraja sastanka rečeno je i da su sredstva koja se ove godine planiraju za Bosansko- podrinjski kanton Goražde u formi granta, jer prema riječima Silajdžića, Bosansko-podrinjski kanton nema mogućnost da se kreditno zadužuje.

-Prema Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama Bosansko-podrinjski kanton nema tih kapaciteta. Kontinuitet isplate će biti prema dinamici likvidnosti proračuna budžeta u Federaciji i prema tome će ići i sredstva u Bosansko-podrinjski kanton – istaknuo je pomoćnik federalnog ministra za finansije prilikom posjete Goraždu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.