• OBJAVLJENO: 08.03.2011.
Sastanak sa predstavnicima UNDP-a
Razgovarano o osnivanju Centra za informiranje, savjetovanje i obuku mladih

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Emir Frašto sastao se danas sa predstavnicima UNDP-a. Sastanku na kojem se razgovaralo o realizaciji programa „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ prisustvovali su i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković, pomoćnik ministra za socijalnu politiku Muhamed Hadžić i direktorica kantonalne Službe za zapošljavanje Nafija Hodo.

Rukovoditelj UNDP-ovog programa „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ Erol Mujanović, ovom prilikom, predstavio je program koji se realizuje u saradnji sa Službom za zapošljavanje, a odnosi se na osnivanje Centra za informiranje, savjetovanje i obuku mladih ljudi (CISO). Goražde je jedna od 17 lokacija gdje se realizuje ovaj projekt, u okviru kojeg će se mladim nezaposlenim osobama pružati raznovrsne vrste edukacije (informatička, strani jezici), a sve s ciljem da im se omogući veća konkurentnost na tržištu rada.

Na današnjem sastanku predstavnici UNDP-a dobili su obećanje od kantonalnih zvaničnika da će se što prije moguće riješiti problem izmještanja kancelarija Centra za socijalni rad iz prostora kantonalne Službe za zapošljavanje, kako bi se u prizemlje zgrade smjestio ovaj Centar, šalter sala i sala za edukaciju.

Kantonalna služba za zapošljavanje, prema riječima direktorice Nafije Hodo, vrlo uspješno, sa svojim kvalificiranim kadrom, može odgovoriti svim zahtjevima i evropskim trendovima, koji ovu Službu uvode u novi, potpuno drugačiji način rada, koji se više neće svoditi na evidentiranje nezaposlenih, već na proaktivan rad sa nezaposlenima.

Vlada BPK-a podržava UNDP-ov program i na narednoj sjednici, kako je kazao premijer, ponudiće se neko od rješenja problema sa smještajem budućeg Centra za informiranje, savjetovanje i obuku mladih.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.