• OBJAVLJENO: 11.03.2011.
Održana 3. redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Usluge sadašnjih savjetnika premijera BPK Goražde i ministara u Vladi BPK-a Goražde neće se više koristiti niti će se primati novi!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 11.03.2011. godine svoju 3. redovnu sjednicu, na kojoj su, između ostalog, razmatrani Nacrt budžeta BPK Goražde i Nacrt zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2011. godinu koji bi se, u formi prijedloga, naredne sedmice trebali uputiti Skupšini na usvajanje.

Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 108.625,00 KM na ime mjesečne tranše za januar, na ime obaveza Vlade po Sporazumu o ispunjavanju odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva, dok je v.d. direktora Centra za socijalni rad data saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa kantonalnim Zavodom zdravstvenog osiguranja o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Takođe, utvrđen je prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2011. godinu, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Školskom odboru STŠ „Hasib Hadžović“ Vlada je dala saglasnost za imenovanje Muhameda Pleha za direktora škole, dok su Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrena sredstva u iznosu od 20.750,00 KM na ime redovne tranše za februar.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o imovini BPK-a Goražde koji će, u formi prijedloga, biti upućen Skupštini na usvajanje.

Takođe, donesena je i Odluka o preuzimanju brašna u količini od 30 t od Federalne direkcije robnih rezervi. Način distribucije preuzetog brašna bit će utvrđen naknadno.

Na ime Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija, Savezu RVI „Sinovi Drine“ odobrena je mjesečna tranša za februar u iznosu od 3.200,00 KM, dok su sredstva u iznosu od 7.205,00 KM odobrena na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija.

Na ovoj sjednici odlučeno je i da premijer BPK-a Goražde i ministri u Vladi BPK Goražde, u narednom periodu, neće više koristiti usluge sadašnjih savjetnika, niti popunjavati njihove pozicije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.