• OBJAVLJENO: 15.03.2011.
Intervju ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović za RTV BPK-a Goražde
Položaj i status goraždanskih studenata

Govorićemo generalno o studentima na nivou BiH i njihovom statusu, a prvo o studentima iz Goražda koji imaju niz povlastica od Vlade Kantona. Možda, najprije da krenemo od smještaja u studentske domove.

Što se tiče smještaja, studenti sa prostora BPK-a Goražde ostvaruju pravo na smještaj u studentske domove. Moramo reći da smo u odnosu na neke druge kantone možda u nekom povoljnijem položaju zahvaljujući saradnji koju imamo sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke. U tom kontekstu, ovo Ministarstvo za naše studente plaća onaj dio sufinansiranja smještaja u studentske domove. Pa tako, kada čujete da studenti imaju problema po pitanju smještaja i da je upitan njihov smještaj, to se još uvijek i nadam se nikada neće odnositi na naše studente, zahvaljujući toj saradnji.

Osim toga tu su i druge povlastice, evo, da krenemo od dislocirane nastave u Goraždu.

Ovaj Kanton nema svog Univerziteta, nema ni jedne visokoobrazovne ustanove, , ali je već u jednoj dugogodišnjoj saradnji i zaista na jednom izuzetnom nivou, sa sarajevskim Ekonomskim i Pravnim fakultetom, sa kojima je organizovao dislociranu nastavu u Goraždu, tako da već četiri godine imamo vrlo kvalitetnu saradnju. U tom jednom cijelokupnom nizu saradnje između Kantona Goražde i sarajevskog Univerziteta , Ekonomskog i Pravnog fakulteta, imamo jednu bitnu podršku Kantona Sarajevo, koji i finansijski, svake godine, ovom Kantonu odobrava određeni dio novčanih sredstava za realizaciju nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Goraždu.

Što se tiče studenata koji studiraju na prostoru BPK-a Goražde, odnosno u Goraždu, trenutno imamo 215 studenata, studente Pravnog fakulteta koji su raspoređeni od prve do četvrte godine i studente Ekonomskog fakulteta, koje trenutno imamo na prvoj i drugoj godini, a na trećoj godini je jako malo studenata, odnosno onih koji su zadovoljili uslove upisa na treću godinu. U tom kontekstu, opet u dogovoru sa Ekonomskim fakultetom, ovi studenti su treću godinu nastavili u Sarajevu. Ono što je još važno reći, jeste, da se nastava izvodi po potpuno istom nastavnom planu i programu kao i u Sarajevu, apsolutno nikakve razlike nema , zapravo i indexi su potpuno isti kao i kvalitet nastave . Saradnja koju imamo sa menadžmentom ove dvije ustanove je na zavidnom nivou. Ono sa čime nisam zadovoljna jeste to što studenti ne znaju iskoristiti tu mogućnost koja im se nudi, ne znaju je iskoristiti u smislu učenja. Dakle, imaju mogućnost da studiraju u svom gradu, a nije veliki procenat prolaznosti. Smatram da bi se trebali više potruditi, iskoristiti mogućnost koja im se pruža.

Kad je riječ o našim aktivnostima u budućem periodu, Ministarstvo za obrazovanje, odnosno Vlada BPK-a Goražde u ovoj godini pokušat će ostvariti saradnju sa još nekim od fakulteta prvenstveno tehničkih, ukoliko budemo našli zainteresovane i ukoliko budemo imali mogućnosti da otvorimo, recimo, Mašinski fakultet. Naravno, opet se radi o dislociranom odjeljenju, jer nemamo još uvijek uslova za otvaranje bilo kakve ustanove, budući da nemamo ni prostora ni nastavnog kadra za takve aktivnosti.

Recite nam nešto o stipendijama, odnosno studentskim kreditima koje primaju studenti iz Goražda već duži niz godina.

Jedna od beneficija koje ovaj Kanton svojim studentima može ponuditi su studentski krediti . Na prostoru ovog kantona oni su se počeli davati od 1996. godine. U to doba, to su bile takozvane stipendije, koje su kasnije prešle u studentske kredite i evo i čitav jedan niz godina nije se nikada prekidala isplata tih studentskih kredita . Takođe i ove godine, ja moram reći sa žalošću sa zakašnjenjem, obzirom da je bila izborna godina i da se malo kasnilo u formiranju izvršne vlasti, ali evo, trenutno smo u fazi prikupljanja dokumentacije, odnosno u fazi raspisanog javnog poziva za odobravanje studentskih kredita . I ove godine, Vlada je u svom budžetu obezbijedila novčana sredstva neophodna za isplatu studentskih kredita. Planirano je osam studentskih kredita, u skladu sa kriterijima koje je usvojila Vlada BPK-a . Ove godine napravili smo jedan iskorak dalje, pa smo obuhvatili i studente koji studiraju na teritoriji BPK-a Goražde, odnosno koji su u ovim dislociranim odjeljenjima . Odlučili smo takođe, da uključimo studentske kredite i za drugi ciklus studija.

Studentski krediti se vraćaju?

Studentski krediti se vraćaju, što je mislim i jedna realnost i jedna najnormalnija obaveza. Vlada je planirala napraviti jedan studentski fond, u kojem bi se ta sredstva koja studenti budu vraćali prikupljala i na taj način stvarala mogućnost da se i u narednim godinama obezbjeđuju finansijska sredstva s kojima će se slijedeći studenti kreditirati.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.