• OBJAVLJENO: 17.03.2011.
Press konferencija Ministarstva za finansije
Prijedlog Budžeta BPK-a Goražde za 2011. u iznosu od 48.090.901.00 KM

Na danas održanoj 4. redovnoj sjednici, Vlada BPK-a Goražde utvrdila je prijedlog Budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu. Prijedlog Budžeta upućen je Skupštini BPK-a Goražde, koja bi se o njemu trebala izjasniti do 31.marta 2011.godine, kad ističe Odluka o privremenom finansiranju BPK-a Goražde za prva tri mjeseca ove godine.

Prijedlog budžeta BPK-a Goražde, za ovu godinu, utvrđen je u iznosu od 48.090.901,00 KM i veći je za 19% u odnosu na prošlogodišnji.

Potpora Vlade Federacije BiH, u ovoj godini, trebala bi iznositi 13 miliona KM i, ukoliko prihodi budu ostvareni u planiranom obimu, ispunjavanje svih obaveza trebalo bi teći planiranom dinamikom.

„Osnovno obilježje Budžeta za ovu godinu jeste da je budžet stabilizirajući, a sve u cilju da se stvore pretpostavke za izvršavanje transfera i izdataka definisanih u budžetu. Najbitnije je da Budžet ima stabilnost u izvršenju i da će imati komponentu razvoja. Težište je dato transferima, a u finansijskom planu već imamo definisana sredstva. Radi se o transferima nižim nivoima vlasti i kapitalnim grantovima i to je jedna novina koja će, u značajnom obimu, omogućiti da se ide u pravcu postizanja razvojne komponente, odnosno novih zapošljavanja, što je i jedan od programskih ciljeva Vlade u 2011. godini. U Budžetu za 2011. godinu stvorene su pretpostavke i definisani iznosi za beneficije i socijalna davanja i, prema Zakonu o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu, ova izdvajanja su prioriet“- kazao je na press konferenciji ministar za finansije Muhidin Pleh.

U budžetu za ovu godinu planirani su podsticaji za privredni razvoj BPK-a Goražde, koji će se realizovati putem Ministarstva za privredu, kao glavnog nosioca aktivnosti. Također, Vlada BPK-a Goražde planirala je, u ovoj godini, i sredstva za projekt izgradnje stambeno-poslovnog objekta za mlade, sa jaslicama.

Plaće budžetskih korisnika u budžetu za 2011. godinu planirane su na nivou prošlogodišnjih, do usvajanja novih propisa iz ove oblasti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.