• OBJAVLJENO: 21.03.2011.
Izvršen obilazak školskih objekata gdje će se izvoditi program predškolskog odgoja

Ministrica za obrazovanje, nauku, kuluru i sport u Vladi BPK-a Goražde Alma Delizaimović, sa saradnicima i direktorom dječijeg vrtića SOS Kinderdorf, izvršila je danas obilazak školskih objekata u kojima će se provoditi program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Posjećene su osnovne škole u Vitkovićima, Bogušićima, Sadbi, Ilovači i Ustikolini, kako bi se vidjelo sa kakvim prostornim kapacitetom, infrastrukturom i didaktičko-igraonim materijalom ove škole raspolažu. Tom prilikom, konstatovano je da su se na ovim lokalitetima stekli uslovi za nesmetan početak predškolskog vida obrazovanja, sa datumom kako je i planirano.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.