• OBJAVLJENO: 28.04.2014.
Rješavanje stambene problematike boračke populacije
Najavljeno skoro raspisivanje javnog poziva

Copy of IMG_7831

Ministarstvo za boračka pitanja uputilo je inicijativu prema Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za  dobivanje saglasnosti za pokretanje procedure koja se odnosi na izgradnju novih stambenih zgrada za pripadnike boračkih populacija u sve tri općine Kantona.

Riječ je o projektu čiju realizaciju bi sufinansirali i sami pripadnici boračkih populacija.

O inicijativi je govorio i resorni ministar Zijad Briga koji je istakao da BPK Goražde prednjači u odnosu na ostale kantone kad je u pitanju rješavanje stambene problematike boračke populacije, a dobivanje potrebne saglasnosti značilo bi i potpuno rješavanje stambenog pitanja ove populacije. Nakon toga, Ministarstvo za boračka pitanja provelo bi anketu među pripadnicima boračke populacije koji bi bili potencijalni korisnici ovih stanova.

Istaknuto je da cenzusi u pogledu primanja boračke populacije neće predstavljati ograničenje kad je u pitanju rješavanje njihovog stambenog pitanja na ovaj način.

– Anketiranjem će se doći do podataka koliko je zainteresovanih za ovaj projekat i iz tog razloga želim da poručim svim pripadnicima boračke populacije čije stambeno pitanje nije adekvatno riješeno, da će biti samo tri uslova kako bi oni na ovaj način rješili svoje stambeno pitanje. Prvi je da su određeno vrijeme, što je propisano zakonom, proveli u Armiji RBiH, drugi da nemaju riješeno stambeno pitanje ili da to pitanje nije adekvatno riješeno i treći je da su kreditno ili na drugi način sposobni da sufinansiraju izgradnju vlastite stambene jedinice.

Vlada i ministarstvo će u ovoj izgradnji učestvovati kroz nabavku zemljišta, plaćanje renti i priključaka na infrastrukturnu mrežu, izradu projektne dokumentacije, obezbjeđenje najpovoljnijih izvođača, te nadzor nad izvođenjem radova. Mi ćemo takođe obezbijediti i najpovoljnije banke koje će kreditno pratiti sve zainteresovane za rješavanje stambenih potreba na ovaj način – kazao je ministar.

Rečeno je da se uskoro očekuje raspisivanje javnog poziva na koji će moći da se prijave svi zainteresovani koji će na ovaj način moći riješiti svoje stambeno pitanje, a to će biti osnova za planiranje broja stambenih jedinica, njihove kvadrature i drugih detalja vezanih za izgradnju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.