• OBJAVLJENO: 29.04.2014.
78. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost na Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca

IMG_8286

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela svoju 78. redovnu sjednicu.

Usvojeni su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni izvještaji o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine.

U ovom periodu, ukupni prihodi u Budžetu Kantona ostvareni su u iznosu od 8.739.463 KM, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 80%. U poređenju sa istim periodom prošle godine, izvršenje Budžeta je veće za 30%, što je posljedica blagog povećanja poreznih i neporeznih prihoda, te uplate preostalih grant sredstava iz Budžeta Federacije za prošlu godinu. Boljem izvršenju Budžeta doprinjelo je i smanjenje tekućih rashoda za 30%.

Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju, u dalju skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj o radu Vlade, te izvještaji o radu i poslovanju za prošlu godinu JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde i JZU Kantonalna bolnica.

Vlada je usvojila Izvještaj o praćenju realizacije obaveza po osnovu raspolaganja imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“ d.o.o. Goražde i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period januar-mart 2014. godine.

Vlada se upoznala i sa izvršavanjem obaveza po Ugovoru o poslovnoj saradnji sa Agencijom za finansijske, informatičke i posredničke usluge te donijela Odluku o utvđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosanskopodrinjskog kantona za  2014. godinu.

Razmatrana je Informacija o provedenim aktivnostima na izboru najpovoljnije banke za odobravanje kreditnih plasmana potencijalnim kupcima stanova u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H-2“-Zgrada za mlade, gdje je od pet pristiglih ponuda, kao najpovoljnija, izdvojena ponuda Ziraat Banke za hipotekarni kredit sa kamatnom stopom od 5,99%.

Vlada je dala saglasnost na Program obuke JU Služba za zapošljavanje za ovu godinu za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 KM i koji uključuje obuku iz informatike, engleskog i njemačkog jezika uz izdavanje certifikata po završetku obuke.

Prihvaćena je inicijativa Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose za izmjenu i dopunu Zakona o poreskoj upravi FBiH, kao i inicijative Ministarstva za boračka pitanja za rekonstrukciju Centralnog spomen-obilježja i provođenje ankete među boračkom populacijom o mogućnosti rješavanja stambenog pitanja ove populacije metodom udruživanja sredstava.

Vlada je dala saglasnost za plaćanje posljednjeg računa za zimsko održavanje regionalne ceste R-448 za ovu sezonu, te je odobrila novčana sredstava za obezbjeđenje alternativnog smještaja kroz nadoknadu kirije za april.

Data je saglasnost i na Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora u BPK-a Goražde“ , u okviru koje će se obilježiti i 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom.

Zbog zakazane sjednice Skupštine, zasjedanje Vlade je prekinuto i nastavit će se sutra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.