• OBJAVLJENO: 25.03.2011.
U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o sportu BPK-a

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno – pravnom komisijom i Komisijom za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, održalo je 25.03.2011. godine javnu raspravu o nacrtu Zakona o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Javnoj raspravi u Goraždu prethodila je javna rasprava i u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Pored organizatora, javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Sportskog saveza, Saveza za sport i rekreaciju invalida, Aktiva nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja te veliki broj građana BPK-a.

Na raspravi je izneseno niz prijedloga i sugestija, a prema riječima ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović u ovom nacrtu Zakona ima dosta novina, kao što su donošenje strategije na nivou Kantona, godišnjeg programa rada, uređenje načina finansiranja te uvođenje općinskih granskih saveza.

– Što se tiče današnje javne rasprave, bila je vrlo konstruktivna; prvo što je bio veliki odziv i što su prisutni imali vrlo konkretne prijedloge i primjedbe vezane za nacrt Zakona. Kada je riječ o prijedlozima, jedan od konkretnijih prijedloga je da općinski granski savezi ne budu u zakonu. Sam Zakon o sportu je usklađivanje sa okvirnim Zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, koji je donešen još 2008.godine. Obzirom da smo mi vrlo specifičan kanton i da imamo samo tri općine u sastavu i da ne možemo neke od uslova ispuniti koje predviđa ovaj okvirni zakon, bile su nam jako važne ove javne rasprave, da bi na njima iskristalisali šta je to što mi ovdje možemo ispoštovati, a šta predvidjeti, da bi i dalje sport mogao napredovati. Također, kada je riječ o ovom Nacrtu zakona,danas je pokrenuta inicijativa o formiranju radne grupe, koja će analizirati sve ove primjedbe i prijedloge koji su bili na ove tri javne rasprave. Ministarstvo će ovu inicijativu podržati, zajedno sa ove dvije skupštinske komisije, a prijedlog Zakona će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru- kazala je ministrica Delizaimović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.