• OBJAVLJENO: 25.03.2011.
Press konferencija ministra za privredu
Brašno iz kantonalnih robnih rezervi pušteno u promet

Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Demir Imamović održao je danas press konferenciju na kojoj je javnost upoznata sa prvom mjerom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, usmjerenom ka zaštiti potrošača na prostoru ovog Kantona, posebno najugroženijih kategorija stanovništva. Radi se o brašnu iz kantonalnih robnih rezervi, koje se od danas, po znatno nižim cijenama, nalazi u prodaji u maloprodajnim trgovinskim objektima na području cijelog Kantona.

„Brašno iz kantonalne Direkcije robnih rezervi nalazi se u odabranim trgovinskim objektima i građani ga mogu kupiti u pakovanju od 5 kg, po cijeni od 3,5 KM. Ova mjera ima za cilj da eliminiše nastale poremećaje na tržištu osnovnih životnih potrepština i da osigura ranjivim kategorijama društva mogućnost da kupe brašno po prihvatljivim cijenama. Procijenjeno je da isporučena količina može pokriti potrebe 4000 domaćinstava u periodu od jednog mjeseca“- kazao je ministar Demir Imamović.

Vlada Kantona donijela je Plan distribucije brašna, te formirala Tim koji će pratiti stanje na terenu. Nakon završetka realizacije ove akcije, razmotrit će se mogućnost nove intervencije na tržištu, u skladu sa potrebama.

Cijena brašna određena je na osnovu praćenja cijena na tržištu i ovo brašno znatno je jeftinije od onog u slobodnoj prodaji.

Direkcija robnih rezervi je zaključila ugovore o distribuciji sa 13 trgovinskih objekata na području kantona koji se bave prodajom prehrambenih artikala.

„Iako trošimo zalihe iz naših robnih rezervi, naručili smo nove zalihe iz Federalne direkcije, u slučaju da bude potreba za daljom intervencijom na tržištu i ako naše količine ne budu dovoljne za vrijeme trajanja ove akcije. Zamolio bih građane da budu solidarni i da pružimo mogućnost da ovo brašno dođe u ruke najranjivijih kategorija sa malim prihodima, kojima je ovo poskupljenje nanijelo veliki udar na njihove male kućne budžete. Ovakav mehanizam raspodjele oslanja se na savijest potrošača i svih učesnika u ovom procesu i od svih nas zavisi da li ćemo uspjeti da građane oslobodimo tereta da ne strahuju da li će imati dovoljno sredstava da kupe brašno“ – istaknuo je ministar.

Današnjoj press konferenciji, pored ministra Imamovića, prisustvovao je i direktor Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde Asim Vilić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.