• OBJAVLJENO: 30.03.2011.
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
U ponedjeljak, 4. aprila započinje program obaveznog predškolskog obrazovanja

Okvirnim i kantonalnim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju definisana je i obaveza da djeca pred polazak u školu moraju proći obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja, u vremenskom trajanju od 150 do 170 sati.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde ističu da je sve spremno za realizaciju ovog programa, koji započinje u ponedjeljak, 4.aprila ove godine.

„ Pripremajući se za ovaj obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja i uvažavajući činjenicu da na prostoru Kantona imamo samo dvije predškolske ustanove, jednu čiji je osnivač Općina i drugu koja je nevladina organizacija, Ministarstvo je moralo pripremiti niz proceduralnih aktivnosti prije nego se počne sa ovim obaveznim programom. Prije svega, morali smo zadovoljiti ono što zakon nalaže, tj. donošenje obaveznog programa koji će se provoditi u tih 150-170 sati, obezbijediti prostor gdje će se odvijati, kao i utvrditi dinamički plan, zajedno sa ove dvije obrazovne predškolske institucije.

S obzirom da je to prva godina i da je samo Sarajevski kanton sa početkom školske godine 2010/2011. krenuo sa ovim obaveznim programom, mi nismo imali paralelnih pokazatelja da vidimo kako to funkcioniše i gdje se javljaju problemi, pa da već unaprijed te probleme iskristališemo i možda preskočimo.“- riječi su ministrice obrazovanja Alme Delizaimović.

Prema podacima koje je Ministarstvo za obrazovanje dobilo iz matičnih ureda, na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona 195 djece je doraslo za upis u školu. No, obzirom da se sva djeca ne nalaze na gradskom području, u prvoj godini kroz program predškolskog obrazovanja proći će njih 170 i to je 87 % od ukupnog broja djece, što je, prema riječima ministrice Delizaimović, zadovoljavajući procenat za prvu godinu ovog vida obrazovanja.

Prostor u kome će djeca sa stručnim licima, odgajateljima proći program pripreme za školu, nalazi se u Osnovnoj školi u Vitkovićima i njenim područnim školama na Sadbi i Bogušićima, u Osnovnoj školi Ustikolina, centralnom objektu vrtića“Sunce“, centralnom objektu vrtića SOS „Kinderdorf“ i Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“. Program će trajati dva i po mjeseca, od aprila do polovine juna, po tri sata dnevno, a jedan od ciljeva Ministarstva je da se u ovaj program uključi i općina Pale-Prača.

„Ono što je važno reći jeste da smo mi duži niz godina imali sistem radionica zajedno sa SOS dječijim vrtićem i to nam je, stvarno, bila jedna dobra podloga da dalje nastavimo i koristimo upravo taj prostor i ta didaktička sredstva, nastavni materijal, koje je SOS koristio za svoje igraonice. Ministarstvu je ostala obaveza da u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, dječijem vrtiću „Sunce“ obezbijedi sredstva za nabavku stolova i stolica za jednu učionicu u kojoj će se taj program odvijati. Također, obaveza Ministarstva je i plaćanje tog obaveznog programa, prema našim procjenama i prema zahtjevima koja su ova dva vrtića uputili, radi se o nekih 30.000 KM.“- kazala nam je ministrica obrazovanja Alma Delizaimović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.