• OBJAVLJENO: 26.05.2014.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline  
Okončana procedura formiranja rang liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana u zgradi za mlade

lamela H2_zgrada za mlade

U Ministarstvu za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline BPK Goražde okončana je procedura formiranja rang liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu Lamela H2 –zgrada za mlade.

Nacrt rang liste objavljen je na službenoj oglasnoj tabli i službenoj web stranici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a jedan primjerak rang liste sa određenim podacima dostavljen je Ziraat banci BiH, poslovnica Goražde, na provjeru kreditne sposobnosti klijenata i eventualnu pripremu kreditnih ugovora.

Na javni poziv Ministarstva za kupovinu stana u Lameli H2 apliciralo je ukupno 46 lica, od kojih samo jedno lice nije ispunjavalo opšte uslove. Komisija je izvršila rangiranje aplikanata koji su ispunili opšte uslove, na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom te utvrdila nacrt rang liste.

Iz Ministarstva napominju da podnosioci zahtjeva nezadovoljni utvrđenom rang listom imaju pravo prigovora u roku od 15 dana, počev od dana objave na službenoj oglasnoj ploči.

Po isteku žalbenog roka i eventualnog žalbenog postupka, utvrdiće se nacrt konačne rang liste i uputiti Vladi BPK na usvajanje.

Na lokalitetu izgradnje objekta trenutno je u toku ukljanjanje privremenih poslovnih objekata i odmah po okončanju te aktivnosti, izvođač radova GPD „Drina“ d.d. započeće sa izgradnjom zgrade u kojoj će 38 mladih porodica riješiti svoje stambeno pitanje.

Pregled vrednovanja zahtjeva za kupovinu stana u zgradi Lamela H2 -Zgrada za mlade

Nacrt rang liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana u zgradi Lamela H2-Zgrada za mlade

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.