• OBJAVLJENO: 28.04.2011.
U okviru projekta podrške ugroženih korisnika kolektivnih i alternativnih oblika smještaja

Zajednički tim Kantona i Općine radit će na pripremi projekta!

projekt_podrske_280411_b1.JPG

Nakon sastanka u Zenici, održanog 15.04.2011. godine, na kojem je razgovarano o aktivnostima na pripremi projekta Razvojne banke Vijeća Evrope „Podrška ugroženim korisnicima kolektivnih i alternativnih oblika smještaja“, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi BPK Goražde, Delila Klovo i Božidar Semiz razgovarali su danas sa načelnikom općine Goražde Muhamedom Ramovićem o pripremi projekta, kojim bi konačno bilo riješeno stambeno pitanje svih stanovnika kolektivnih i alternativnih oblika smještaja koji žive na ovom prostoru.

Dogovoreno je da Kanton i Općina formiraju zajednički tim sastavljen od predstavnika resornih ministarstava i općinskih službi koji će sačiniti listu korisnika i projekt, kojim bi se, prema procjenama, trajno riješilo pitanje smještaja za 350 lica sa područja BPK Goražde koja koriste neki od alternativnih oblika smještaja.

Sastanku u Zenici prisustvovali su predstavnici državnih, federalnih i kantonalnih ministarstava nadležnih za pitanje raseljenih i izbjeglih osoba, predstavnici UNHCR-a, CRS-a i NVO Hilfswerk Austrija, kao i predstavnici općina koji se bave problematikom povratka izbjeglih i raseljenih na području BiH.

Ovaj projekt, vrijedan oko 40 miliona eura, bit će kandidovan kod Razvojne banke Vijeća Evrope nakon što se o njemu izjasni Vijeće ministara BiH, koje će uputiti i kreditni zahtjev za finansiranje projekta.

U slučaju pozitivnog odgovora Razvoje banke, zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja u oko 60 bosanskohercegovačkih općina trebalo bi započeti krajem 2012. godine, a sredstva za finansiranje projekta obezbijedit će se iz dugoročnog kredita sa niskim kamatama i određenim grejs periodom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.