• OBJAVLJENO: 25.06.2014.
Skupština BPK Goražde održala svoju 32. redovnu sjednicu
Zakon o policijskim službenicima nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika

Copy of IMG_0416
Redovnu 32. sjednicu održala je danas Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U okviru Vladinog sata podneseno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa od kojih izdvajamo inicijativu poslanika Mustafe Kurtovića u vezi kreditnog zaduženja za opremanje Kantonalne bolnice.

Skupština je donijela zaključak kojim zahtijeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva finansija provođenje odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde.

Podsjetimo, pomenutu odluku usvojio je Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta F BiH ali se ona nije do sada realizovala.

Takođe, odluka o osnivanju odjeljenja Instituta za medicinsko vještačenje u Goraždu koju su donijela oba doma nije se realizovala, pa je Skupština svojim zaključkom zatražila da se ona ispoštuje u što kraćem roku.

Copy of IMG_0419
U nastavku sjednice poslanici u Skupštini BPK Goražde jednoglasnom odlukom usvojili su Inicijativu za promjenu Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon toga uslijedila je rasprava o Prijedlogu zakona o policijskim službenicima BPK Goražde. Poslanici su uložili niz amandmana koje je jednim dijelom usvojila Vlada, a drugim Skupština. Ipak prijedlog ovog zakona u konačnici nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika.

Bez veće diskusije, po skraćenom postupku, usvojeni su prijedlozi Zakona o izmjenama Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju i o Izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.

Na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde poslanici su amandmanski djelovali. Vlada je zatražila pauzu kako bi se o njima očitovala, a nakon toga predložila je Skupštini, a Skupština usvojila, da se ova tačka dnevnog reda povuče sa današnjeg zasjedanja kao i Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Dom za zaštitu starijih osoba sa stacionarom“ .

Na kraju sjednice, poslanici su usvojili Odluku o razrješenju jednog člana Nezavisnog odbora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.