• OBJAVLJENO: 25.07.2014.
Sa nastavka 88. redovne sjednice Vlade BPK-a Goražde
Utvrđen Nacrt zakona o obrazovanju odraslih u BPK Goražde

IMG_0919

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak svoje 88. redovne sjednice za koju je usvojen dnevni red sa više od dvadeset tačaka.

Vlada je razmatrala i primila znanju Informaciju Ministarstva za privredu u vezi sa korištenjem šume na lokalitetu lovišta „Vražalice“. U okviru ove tačke, razmatrana je i informacija resornog ministarstva o trenutnom stanju šumskog fonda na području BPK-a Goražde, te je s obzirom na pokazatelje koji govore o lošem stanju u ovoj oblasti donesen Zaključak kojim je kantonalna Uprava za šumarstvo zadužena da sačini plan mjera zaštite i obnove šuma u Bosanskopodrinjskom kantonu.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje ugovora sa privrednim društvima „Goraždeputevi“ d.d. Goražde i „Okac“ d.o.o. Goražde o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Jabuka – Kriva Draga u dužini od 2000 m, te izvođenju radova na sanaciji dionice ceste u ulici Ferida Dizdarevića u dužini od 440 m.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju cijene m² stambenog prostora u stambeno-poslovnom objektu Lamela H-2 – Zgrada za mlade u iznosu od 900,00 KM.

Sa podračuna za zaštitu okoline, Općini Foča (FBiH) odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM na ime podrške u izradi Planova prilagođavanja za sanaciju postojećih deponija čvrstog otpada.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja učešća sportista iz BPK-a na Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama koje se početkom avgusta održavaju u Novom Pazaru i utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prihvaćen je i prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za uvećanje finansijskih sredstava za finansiranje sporta koje se odnosi na povećanje tranše NK „Goražde“ zbog prelaska u viši rang takmičenja.

JU Centar za kulturu odobrena su sredstva na ime podrške u organizaciji 17. Internacionalnog festivala prijateljstva. Takođe, donesene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava općinama Foča i Pale (FBiH) kao podrška u organizaciji kulturnih i sportskih manifestacija u ovim općinama.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je donijela Uredbu o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad mirovnih vijeća na području BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period januar-juni 2014. godine, te primila k znanju Informaciju o procjeni šteta od prirodne nesreće na području BPK-a. Uzimajući u obzir pokazatelje o procjenjenim štetama, donesen je Zaključak da se ova komisija proširi sa još dva člana, te nastavi sa aktivnostima procjene šteta uzrokovanih poplavama i pojavom klizišta na području našeg kantona.

Novi nastavak sjednice zakazan je za srijedu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.