• OBJAVLJENO: 31.07.2014.
Vlada BPK-a Goražde održala drugi nastavak 88. redovne sjednice
Data saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama i organima uprave BPK-a Goražde

IMG_0931

Na drugom nastavku 88. redovne sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Aneksa ugovora sa NK „Goražde“ o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče djelatnost sporta na području BPK Goražde radi prelaska ovog kluba u viši rang takmičenja.

Vlada je razmatrala Informaciju o broju i organizovanju odjeljenja u osnovnim školama na području Bosanskopodrinjskog kantona za školsku 2014/2015. godinu, te je donijela Zaključak o davanju saglasnosti školama za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog pedagoškim standardima. U okviru ove tačke, Vlada je primila na znanje i Plan rasporeda zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji nemaju punu normu, ostaju bez dijela norme ili koji u potpunosti ostaju bez poslova i radnih zadataka, a koji su sačinili direktori osnovnih i srednjih škola.

Vlada je donijela i odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama, kao i u organima uprave Bosanskopodrinjskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je naložila Uredu interne revizije BPK-a Goražde da u okviru svoje nadležnosti provede posebnu reviziju u JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde.

Vlada je primila na znanje i Informaciju o provođenju interventnih mjera te je dogovoreno da se Skupštini BPK-a Goražde dostavi Analiza o provedenim mjerama iz Odluke o interventnim mjerama.

Utvrđena je i osnovica za obračun plata budžetskih korisnika za juli u iznosu od 360,00 KM, kao i naknada za topli obrok u iznosu od 7,00 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.