• OBJAVLJENO: 20.08.2014.
Vlada BPK Goražde održala 91.redovnu sjednicu
Odobren Program zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija

Copy of IMG_1098

Na današnjoj 91.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je Program zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovaj program realizovaće se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda „Kapitalni transferi pojedincima“, u ukupnoj vrijednosti od 310.000 KM.
Obezbjeđenje direktne podrške u zapošljavanju i samozapošljavanju oko 40 pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica formulisano je u dva posebna cilja: kao podrška perspektivnim preduzećima u otvaranju novih radnih mjesta i kao podrška samostalnim inicijativama za zapošljavanje u zanatstvu i poljoprivredi.

Vlada je Ministarstvu za boračka pitanja odobrila i raspisivanje javnog poziva za nabavku udžbenika učenicima iz socijalno ugroženih boračkih porodica te donijela Odluku o sufinansiranju obilježavanja manifestacije „Grebak 2014.“na području općine Foča-Ustikolina.

Javna ustanova «Centar za socijalni rad» Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je od Vlade saglasnost da zaključi ugovore sa osam osoba u cilju realizacije Projekta «Kućna njega i pomoć u kući», koji će biti finansiran donatorskim sredstvima firme «EMKA BOSNIA» d.o.o.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava Mljekari «Milgor» za realizaciju I faze revitalizacije mljekare.

Data je saglasnost za plaćanje Prve privremene situacije za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2014.godinu, te primljena k znanju Informacija Ministarstva za privredu u vezi realizacije Projekta izgradnje prečistača za četiri privredna subjekta.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi koji se odnosi na 2013.godinu. Riječ je o podsticajima za uzgoj priplodnih junica, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, proizvodnju industrijske i konzumne jabuke, proizvodnju maline, kao i podsticaju za zasnivanje zasada jagodičastog voća i regresiranje kamata po kreditima za poljoprivrednu proizvodnju.

Usvojena je takođe i Odluka o isplati novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde za izvršenu eutanaziju životinja oboljelih od bruceloze i dezinfekciju ugroženog gazdinstva.

Vlada je potvrdila Odluku o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje kupoprodajnih ugovora sa licima koja su pravo na kupovinu stana stekla na osnovu Konačne jedinstvene rang lice reda prvenstva za kupovinu potkrovnih stanova u Vitkovićima za populaciju mladih.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juli 2014.godine, kao i zahtjevi za jednokratne novčane pomoći.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala zahtjev Koordinacije sindikata budžetskih korisnika iznesen na jučerašnjem sastanku te zatražila od Ministarstva za finansije pokazatelje kako bi nastavila aktivnosti u tom pravcu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.