• OBJAVLJENO: 29.08.2014.
92.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost za objavljivanje Javnog oglasa za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije

Copy of IMG_1380

Na današnjoj 92.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputila je Skupštini kantona po skraćenom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izmjene ovih zakona, prema obrazloženju ministra za finansije, potrebno je što prije donijeti kako bi se razradile određene odredbe radi efikasnije naplate poreza na imovinu i dodatnog proširenja obuhvata oporezivanja, odnosno kako bi se postigli određeni fiskalni efekti i potaklo aktivno korištenje imovine.

Ministarstvo za boračka pitanja dobilo je od Vlade saglasnost da objavi Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2014.godinu.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva za kupovinu 42 potkrovna stana u naselju Vitkovići čiji je vlasnik BPK Goražde, namijenjenih boračkoj populaciji te odobrene redovne novčane tranše za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2014.godine.

Copy of IMG_1378

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za urbanizam-Kantonalnom stambenog fondu za pokretanje procedure prodaje pet poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-zgrada za mlade u Goraždu te utvrdila najnižu kupoprodajnu cijenu jednog m2 poslovnog prostora, izgrađenog do nivoa grubih građevinskih radova u iznosu od 900 KM.

Vlada je takođe dala saglasnost da se sa podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde općininama Pale i Foča u Federaciji BiH dodjele sredstva za pružanje usluga izrade planova prilagođavanja za sanaciju postojećih deponija čvrstog otpada.

Usvojeno je i rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Copy of IMG_1377

Vlada je danas privrednom društvu „Pobjeda-Rudet“odobrila  namjenska novčana sredstava u iznosu od 400.000 KM na ime „Programa za subvencioniranje Projekta rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u Industrijskoj zoni „Pobjeda“ Goražde“ te ovlastila premijera za zaključivanje Ugovora o korištenju namjenskih sredstava.

Vlada je takođe razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o zahtjevima mjesnih zajednica vezanih za sanaciju i modernizaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i pristupnih ulica na području općine Goražde.

Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 27.500 KM za nabavku opreme neophodne za implementaciju Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na realizaciju i sufinansiranje projekta instalacije kotla na čvrsto bio gorivo u Kantonalnoj bolnici Goražde te dala saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o sufinansiranju ovog projekta.

Copy of IMG_1381

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te utvrđen konačan Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2014.godinu.

Ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobreno je potpisivanje Ugovora o kupoprodaji udžbenika sa privrednim društvom „NAM“ Tuzla, a direktorici JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Ugovora o sanaciji dijela krova na objektu škole sa privrednim društvom Goraždestan .

Vlada je odobrila i više jednokratnih pomoći za socijalnu pomoć i liječenje naših sugrađana.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o prijemu 34 volontera, visokoobrazovanih lica sa evidencije kantonalne Službe za zapošljavanje koji su nakon provedene ankete pristali da volontiraju u kantonalnim institucijama.

Konstatujući da su stvoreni svi preduslovi za kvalitetan početak nastave, te da će do početka grijne sezone dvije škole dobiti novo centralno grijanje, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na kraju sjednice, poželjela je učenicima i prosvjetnim radnicima sretan početak nove školske godine i mnogo uspjeha u radu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.