• OBJAVLJENO: 31.10.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 101. redovnu sjednicu
Data saglasnost za raspisivanje Konkursa za dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014/15. godini

IMG_2757

Vlada je donijela Odluku o isplati novčanih sredstava u iznosu od 20.000 KM JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku opreme za alternativno napajanje električnom energijom operacionih sala za rad u vanrednim uslovima.

Uzimajući u obzir predstojeću informatizaciju primarne zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će omogućiti brže i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima, Vlada je imenovala Koordinacioni tim za praćenje implementacije ovog projekta.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu. Donesene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje cijena lijekova kantonalne Esencijalne liste sa Pozitivnom listom lijekova FBiH zbog smanjenja cijena pojedinih lijekova.

Na prijedlog Ministarstva za finansije donesena je Odluka o usmjeravanju neplanirane namjenske donacije u Budžetu BPK-a za 2014. godinu u iznosu od 4.592,00 KM za realizaciju Projekta opremanja fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ za rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama.

Vlada je donijela odluke o pokretanju procedura za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2014. godinu i izradu Nacrta budžeta BPK-a Goražde za narednu godinu.

Ministarstvu za privredu Vlada je dala saglasnost za plaćanje Prve privremene situacije firmi „Pobjeda Rudet“ d.d. Goražde na ime korištenja sredstava po Programu subvencioniranja projekata rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u industrijskoj zoni „Pobjeda“ Goražde.

IMG_2760

Vlada je dala saglasnost za plaćanje računa firmi „Okac“ d.o.o. Goražde po okončanoj situaciji za izvođenje sanacionih radova na cesti u ulici Ferida Dizdarevića u Goraždu.

Odobrena su sredstva za isplatu podsticaja u poljoprivredi i to za proizvodnju konzumne jabuke i proizvodnju žita (jesenja sjetva pšenice) – prenos iz 2013. godine.

Policijskom komesaru Uprave policije Goražde Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci opreme neophodne za stvaranje uslova za implementaciju Zakona o zaštiti tajnih podataka.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela Odluku o uvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima I i II ciklusa studija, te je dala saglasnost za raspisivanje Konkursa za dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014/2015. godini.

Direktoru Osnovne škole „Ustikolina“ Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci nastavnih sredstava i pomagala za opremanje fiskulturne sale u ovoj školi, dok je Osnovoj školi „Prača“ data saglasnost za pokretanje postupka zamjene kanalizacionih mreža u školskom objektu.

Vlada je donijela Oduku o odobravanju novčanih sredstava Ženskom rukometnom klubu „Goražde“ za učešće u Challenge Cup-u koji će se u novembru održati u Portugalu.

IMG_2758

Donesena je Odluka o odobranju novčanih sredstava za plaćanje računa firmi „Goraždestan“ d.o.o. Goražde za izvođenje sanacionih radova na prvom spratu MSŠ „Enver Pozderović“.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o visini troškova prijevoza učenika osnovnih škola „Ustikolina“, „Mehmedalija Mak Dizdar“, „Hasan Turčalo Brzi“ i „Prača“. U okviru okviru ove tačke, Vlada je donijela Zaključak kojim se podržava inicijativa za provođenje analize opravdanosti nabavke kombi vozila za prevoz učenika ovih škola.

Nakon provedene procedure javnih nabavki, Vlada je na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline donijela Odluku o izboru firme GPD „Drina“ za najpovoljnjijeg ponuđača za izvođenje II faze radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2 – Zgrada za mlade.“

Razmatran je i u dalju skupštinsku proceduru upućen Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje“ BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnom sudu Goražde za raspisivanje Internog oglasa za prijem jednog namještenika (šefa sudske pisarnice) na neodređeno radno vrijeme.

Vlada je razmatrala i usvojila Zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodne nesreće na području BPK-a Goražde iz maja 2014. godine, te je općinama Goražde i Pale (FBiH) odobrila sredstva u iznosu od po 15.000,00 KM za saniranje nastalih šteta.

Kantonalnoj Agenciji za privatizaciju Vlada je dala saglasnost za izmjenu Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora agencije, kao i saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta tehničkog sekretara i operatora na računaru.

Do kraja sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi za nabavku 30.000 lož ulja za potrebe rada kotlovnica koje se finansiraju iz Budžeta BPK-a.

Ispred ministarstava za pravosuđe, obrazovanje i boračka pitanja današnjoj sjednici su prisustvovali ovlašteni državni službenici.

IMG_2764

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.