• OBJAVLJENO: 31.12.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela 109.redovnu sjednicu

Vlada 106.sjednica 016

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela 109.redovnu sjednicu.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda od 12 tačaka, Vlada je donijela zaključke o davanju saglasnosti javnim ustanovama Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ i OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ o pokretanju postupka za nabavku opreme- namještaja za školsku zbornicu, odnosno za izvođenje radova na zamjeni prozora i portala u prostorijama za produženi boravak učenika.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda „Ostali tekući transferi –informisanje.“

Nakon toga sjednica je prekinuta, a njen nastavak biće naknadno utvrđen.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.