• OBJAVLJENO: 21.01.2015.
Kantonalni zvaničnici posjetili općinu Foča u FBiH  
Dogovoren zajednički nastup prema višim nivoima vlasti

IMG_4082

U okviru posjeta općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, premijer i ministri u Vladi kantona danas su posjetili Općinu Foča u Federaciji BiH.

Načelnik ove općine Zijad Kunovac smatra da je današnja posjeta u trenutku kad se pozicionira budžet za 2015.godinu dobrodošla, tim više što saradnja s Vladom BPK Goražde u protekle dvije godine nije bila na zadovoljavajućem nivou.

On je premijeru i članovima Vlade BPK-a Goražde prezentirao trenutno stanje u ovoj općini kao i svoja očekivanja od poboljšanja međusobne saradnje, posebno kad je riječ o finansijskoj podršci bez koje ne mogu opstati i podršci projektima koji su od značaja za ovu općinu.

Danas smo razgovarali o projektima za koje smo potpisali ugovore i sporazume sa državnim i federalnim ministarstvima. U narednom periodu imamo mogućnost da apliciramo na projekte IFAD-a i ODRAZA gdje bi kroz sufinansiranje dva projekta svake godine trebala da učestvuje lokalna zajednica zajedno sa Vladom BPK. To su veoma bitni projekti Svjetske banke, kao što je izgradnja obaloutvrda na rijeci Kolini i Drini, te nastavak sufinansiranja navodnjavanja prostora mjesne zajednice Cvilin- kazao je načelnik Zijad Kunovac.

IMG_4075

Ostvarivanje kontakata sa općinama pomoći će Vladi da uvidi koji su to problemi rješivi u kraćem vremenskom periodu.

„Mi ćemo lokalne zajednice nastojati pozicionirati što je moguće bolje u okviru onih finansijskih mogućnosti koje će imati Kanton, koje će opet zavisiti od potpora s viših nivoa. U svakom slučaju, mislim da ćemo voditi računa o tome- ističe premijer BPK Goražde Emir Oković.

Pored tema koje se tiču svih resora u nadležnosti Kantona i Općine, na današnjem sastanku razgovarano je i o izradi određenih strateških dokumenata, kao što je Strategija razvoja kantona, gdje će se pokušati usaglasiti buduće projekcije i projekti.

Takođem, ocijenjeno je da općine i kantonalna Vlada trebaju zajedno nastupati i prema višim nivoima vlasti, jer samo tako je moguće očekivati veće efekte.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.