• OBJAVLJENO: 05.02.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde održala 3.redovnu sjednicu
Utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

IMG_4413

Na današnjoj 3.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Nakon toga, Vlada je utvrdila novi prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona u kojem su otklonjene određene manjkavosti. Oba ova prijedloga upućena su u skupštinsku proceduru.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Nakon obrazloženja resornog ministra, informacija je primljena k znanju, a Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zaduženo je da u što kraćem roku pripremi odluku o imenovanju novog Upravnog odbora ove javne ustanove. Do konkretnih odluka, potrebno je sačiniti stanje zaliha, goriva i hrane, te interventno djelovati kako potrebe i standard štićenika Doma ne bi bili ugroženi, zaključeno je danas.

Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. zaključi Ugovor o pružanju usluga izvođenja radova na zimskom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2014/2015.godinu u vrijednosti od 117.000 KM.

IMG_4425

Usvojeni su izvještaji Ministarstva za privredu o utrošku novčanih sredstava po „Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2014.godinu“ i „Programu unaprjeđenju usluga javnih preduzeća“ za 2013.godinu.

Vlada je utvrdila i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Također, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti lova, uključujući brigu o divljači i organizaciju sportsko-rekreativnog lova potpisanih između lovačkih udruženja „Grebak“, „dr. Zahid Čaušević“ i „Biserna“ i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Zbog usklađivanja sa federalnim zakonom, sa ovim udruženjima umjesto koncesionih ugovora biće sklopljeni ugovori o zakupu.

Vlada je danas odobrila odlazak dva policijska službenika Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde na edukaciju u svrhu osposobljavanja za kriminalističkog tehničara, te dala saglasnost za raspisivanje internog oglasa za prijem namještenika u Kantonalnom tužilaštvu Goražde.

IMG_4420

Nakon što je usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih članova Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o., Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu da raspiše ponovni Javni oglas za imenovanje članova Skupštine ovog javnog preduzeća.

Vlada je usvojila i zaključak o provođenju postupka za imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je odobrila novčana sredstva za prvu od ukupno dvanaest redovnih tranši za ovu godinu.

Za potrebe zagrijavanja, odnosno za stvaranje optimalnih uslova za odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja škola s područja BPK, JP SPKC „Mirsad Hurić“ Goražde odobreno je 3000 litara lož ulja.

Vlada, odnosno njeno resorno Ministarstvo, finansijski će podržati i manifestaciju Izbor sportske ličnosti i sportskog rezultata za 2014.godinu.

Direkcija robnih rezervi BPK-a Goražde dobila je saglasnost za nabavku 22.000 litara lož ulja, kao i za potpisivanje II Aneksa Ugovora o nabavci i sukcesivnoj isporuci drvene peleti za kotlovnice.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 1.marta-Dana nezavisnosti BiH, koji ima zadatak da pripremi program i finansijski plan manifestacije i dostavi ih Vladi na usvajanje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.