• OBJAVLJENO: 12.02.2015.
Vlada BPK Goražde održala 4.redovnu sjednicu
Zdravstveno osiguranje za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu

IMG_4596

Na današnjoj 4.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu i uputila ga Skupštini BPK na usvajanje. Primjenom ove odluke i u tekućoj godini obezbjeđuje se zdravstvena zaštita svim stanovnicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, što je kako je naglašeno, nastavak dobre prakse prethodnih vlada.

Vlada je razmatrala i odobrila Program rada za 2015. godinu JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde, te usvojila evaluaciju „Programa obuke 2014 (informatika, engleski i njemački jezik)“ ove službe.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost na plaćanje VI privremene situacije na ime izvedenih grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta “Lamela-H2” – Zgrada za mlade u Goraždu u iznosu od 98.416 KM.

Vlada je primila k znanju informaciju Ministarstva za privredu u vezi izrade programa javnih investicija, te dala saglasnost Skupštini JP “Bosansko-podrinjske šume” da do okončanja konkursne procedure imenuje privremeni Nadzorni odbor.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojena je odluka o razrješenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Srednje stručne škole “Džemal Bijedić”.

Vlada je danas razmatrala i pismo namjere konsultantskog međunarodnog tima iz Slovenije.

Na kraju sjednice, Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobren je Izvještaj o nabavci i utrošku energenata (lož ulje i pelet) i radu kotlovnica za 2014. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.