• OBJAVLJENO: 25.02.2015.
Press konferencija ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Zdravstveno osiguranje lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu obezbijeđeno i u 2015. godini

IMG_4920

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alen Pašović danas je održao press konferenciju na kojoj je bilo govora o Odluci o zdravstvenom osiguranju lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015. godinu.

Cilj donošenja ove Odluke koju je na prijedlog Vlade usvojila Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, je da se u 2015. godini, kao što je to bilo i tokom dvije prethodne godine, omogući zdravstveno osiguranje licima sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Kako ističe resorni ministar, pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom osnovu mogu ostvariti punoljetna lica ispod 65 godina starosti koja to pravo ne ostvaruju putem Službe za zapošljavanje, maloljetna lica starija od šest godina koja ne spadaju u kategoriju učenika i redovnih studenata, lica koja spadaju u kategoriju boračke populacije a ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite po tom osnovu, te lica u stanju socijalne potrebe, uz ispunjavanje uslova da svi oni imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

– Obim prava na zdravstvenu zaštitu ovih lica ni u kom slučaju ne bi trebao biti manji od obima prava ostalih osiguranika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Važno je napomenuti da u ovu  kategoriju ne spadaju  lica koja imaju dobrovoljno zdravstveno osiguranje, tj. koji sami sebe zdravstveno osiguravaju. Napomenuo bih, takođe, da sva ona lica koja su ovo pravo ostvarila u skladu sa skupštinskom odlukom iz 2013. i 2014. godine, isto pravo nastavljaju koristiti i u 2015. godini – kazao je je ministar Pašović.

Ovom Odlukom je predviđeno da će Vlada BPK-a Goražde formirati komisiju koja će izvršiti reviziju korisnika koja su pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom osnovu ostvarila u 2013. odnosno u 2014. godini, kako bi se utvrdilo da nije došlo do promjene okolnosti pod kojima su ostvarili ovo pravo.

Pravo na zdravstveno osiguranje imaju i članovi uže porodice osiguranika koji žive u zajedničkom domaćinstvu nosioca osiguranja, a ne mogu se osigurati po drugom osnovu.

Odlukom je definisano da ovo pravo, osim pomenutih kategorija, mogu ostvariti i ostala lica bez zdravstvenog osiguranja, ukoliko to nije u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast i oblast doprinosa.

IMG_4916

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.